Gaandeweg2019-11-19T16:09:16+01:00

Gaandeweg

Gaandeweg is een blad van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Gereformeerde Hoofdhofgemeente in Berkum en de Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle. Het blad komt vijf keer per jaar uit en wordt verspreid onder alle leden van de kerken. In december 2007 verscheen het eerste nummer.

Gaandeweg streeft ernaar:

  • de boodschap van de kerk uit te dragen in al zijn veelkleurigheid
  • betrokkenheid van de leden bij de kerk en haar activiteiten te creëren dan wel te vergroten
  • het gevoel van verbondenheid tussen de leden van verschillende wijkgemeenten te verstevigen
  • een beeld te geven van de rol van de kerk in de Zwolse samenleving
  • mensen te laten kennisnemen van elkaars overtuiging

Gaandeweg wil deze doelen bereiken door:

  • de veelkleurige boodschap van de kerk te laten doorklinken in de verhalen en ervaringen van mensen van vandaag voor mensen van vandaag;
  • te informeren over het beleid en de activiteiten van de PGZ;
  • aandacht te besteden aan activiteiten van wijkgemeenten, zodat andere wijkgemeenten op ideeën komen en van ervaringen kunnen leren;
  • ruimte te bieden aan de geloofsbeleving van individuele gemeenteleden;

Mensen komen zelf aan het woord in Gaandeweg. Het blad gaat over het verhaal van mensen, over geloof en inspiratie. Over wat hen beweegt. Daarnaast komen er prikkelende onderwerpen aan de orde, informatieve bijdragen en nieuws uit wijken. Ontmoeting en openheid is een motto voor het blad – alle wijken, de hele kerk, en ook de samenleving krijgen aandacht.

Planning Gaandeweg 2019:

Gaandeweg 2019-1: Paasnummer (Pasen: 21,22 april)
Kerkdiensten 24 februari t/m 28 april
Deadline voor schrijvers van artikelen zaterdag 19 januari
Deadline voor wijkberichten zaterdag 26 januari
Verschijningsdatum dinsdag 19 februari

Gaandeweg 2019-2: Hemelvaart-Pinksternummer (Pinksteren: 9,10 juni)
Kerkdiensten 5 mei t/m 30 juni
Deadline voor schrijvers van artikelen zaterdag 30 maart
Deadline voor wijkberichten zaterdag 6 april
Verschijningsdatum dinsdag 30 april

Gaandeweg 2019- 3: Zomernummer
Kerkdiensten 7 juli t/m 1 september
Deadline voor schrijvers van artikelen zaterdag 1 juni
Deadline voor wijkberichten zaterdag 8 juni
Verschijningsdatum dinsdag 2 juli

Gaandeweg 2019-4: Startzondag/Herfstnummer
Kerkdiensten 8 september t/m 24 november
Deadline voor schrijvers van artikelen zaterdag 3 augustus
Deadline voor wijkberichten zaterdag 10 augustus
Verschijningsdatum dinsdag 3 september

Gaandeweg 2019-5: Kerstnummer (Advent en Kerst, Driekoningen, Kerkbalans)
Kerkdiensten 1 december t/m 2 februari
Deadline voor schrijvers van artikelen zaterdag 26 oktober
Deadline voor wijkberichten zaterdag 2 november
Verschijningsdatum dinsdag 26 november

Download het laatste nummer:

Gaandeweg archief