Gaandeweg2023-02-01T16:07:08+01:00

Gaandeweg

Gaandeweg is een blad van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Protestantse Gemeente ‘de Hoofdhof’ te Berkum en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle. Het blad komt vijf keer per jaar uit en wordt verspreid onder alle leden van de kerken. In december 2007 verscheen het eerste nummer.

Gaandeweg streeft ernaar:

  • de boodschap van de kerk uit te dragen in al zijn veelkleurigheid
  • betrokkenheid van de leden bij de kerk en haar activiteiten te creëren dan wel te vergroten
  • het gevoel van verbondenheid tussen de leden van verschillende wijkgemeenten te verstevigen
  • een beeld te geven van de rol van de kerk in de Zwolse samenleving
  • mensen te laten kennisnemen van elkaars overtuiging

Gaandeweg wil deze doelen bereiken door:

  • de veelkleurige boodschap van de kerk te laten doorklinken in de verhalen en ervaringen van mensen van vandaag voor mensen van vandaag;
  • te informeren over het beleid en de activiteiten van de PGZ;
  • aandacht te besteden aan activiteiten van wijkgemeenten, zodat andere wijkgemeenten op ideeën komen en van ervaringen kunnen leren;
  • ruimte te bieden aan de geloofsbeleving van individuele gemeenteleden;

Mensen komen zelf aan het woord in Gaandeweg. Het blad gaat over het verhaal van mensen, over geloof en inspiratie. Over wat hen beweegt. Daarnaast komen er prikkelende onderwerpen aan de orde, informatieve bijdragen en nieuws uit wijken. Ontmoeting en openheid is een motto voor het blad – alle wijken, de hele kerk, en ook de samenleving krijgen aandacht.

Planning Gaandeweg 2022

Gaandeweg 2022- 3: Zomernummer: juli, augustus
Kerkdiensten 10 juli t/m 4 september
Deadline schrijvers van artikelen zaterdag 4 juni
Deadline wijken zaterdag 11 juni
Verschijningsdatum (= in de brievenbus) dinsdag 5 of woensdag 6 juli

Gaandeweg 2022-4: Startzondag/Herfstnummer: september, oktober, november
Kerkdiensten 11 september t/m 6 november (Dankdag 2 november)
Deadline schrijvers van artikelen zaterdag 6 augustus
Deadline wijken zaterdag 13 augustus
Verschijningsdatum (= in de brievenbus) dinsdag 6 of woensdag 7 september

Gaandeweg 2022-5: Kerstnummer (Advent en Kerst, Driekoningen, Kerkbalans): december, januari
Kerkdiensten 13 november t/m 29 januari ’23
Deadline schrijvers van artikelen zaterdag 8 oktober
Deadline wijken zaterdag 15 oktober
Verschijningsdatum (= in de brievenbus) dinsdag 8 of woensdag 9 november

Planning Gaandeweg 2023:
De planning voor Gaandeweg in 2023 vindt u hier.

Download het laatste nummer:

Gaandeweg archief