Gaandeweg2021-09-14T10:31:37+02:00

Gaandeweg

Gaandeweg is een blad van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Protestantse Gemeente ‘de Hoofdhof’ te Berkum en de Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle. Het blad komt vijf keer per jaar uit en wordt verspreid onder alle leden van de kerken. In december 2007 verscheen het eerste nummer.

Gaandeweg streeft ernaar:

  • de boodschap van de kerk uit te dragen in al zijn veelkleurigheid
  • betrokkenheid van de leden bij de kerk en haar activiteiten te creëren dan wel te vergroten
  • het gevoel van verbondenheid tussen de leden van verschillende wijkgemeenten te verstevigen
  • een beeld te geven van de rol van de kerk in de Zwolse samenleving
  • mensen te laten kennisnemen van elkaars overtuiging

Gaandeweg wil deze doelen bereiken door:

  • de veelkleurige boodschap van de kerk te laten doorklinken in de verhalen en ervaringen van mensen van vandaag voor mensen van vandaag;
  • te informeren over het beleid en de activiteiten van de PGZ;
  • aandacht te besteden aan activiteiten van wijkgemeenten, zodat andere wijkgemeenten op ideeën komen en van ervaringen kunnen leren;
  • ruimte te bieden aan de geloofsbeleving van individuele gemeenteleden;

Mensen komen zelf aan het woord in Gaandeweg. Het blad gaat over het verhaal van mensen, over geloof en inspiratie. Over wat hen beweegt. Daarnaast komen er prikkelende onderwerpen aan de orde, informatieve bijdragen en nieuws uit wijken. Ontmoeting en openheid is een motto voor het blad – alle wijken, de hele kerk, en ook de samenleving krijgen aandacht.

Planning Gaandeweg 2021:

Gaandeweg 2021-1: Paasnummer: februari, maart, april
Kerkdiensten 14 februari t/m 25 april
Deadline schrijvers van artikelen zaterdag 2 januari
Deadline aanleveren wijkberichten zaterdag 9 januari
Verschijningsdatum dinsdag 2 of woensdag 3 februari

Gaandeweg 2021-2: Hemelvaart-Pinksternummer: mei, juni
Kerkdiensten 2 mei t/m 4 juli
Deadline schrijvers van artikelen zaterdag 27 maart
Deadline aanleveren wijkberichten zaterdag 3 april
Verschijningsdatum woensdag 28 april

Gaandeweg 2021- 3: Zomernummer: juli, augustus
Kerkdiensten 11 juli t/m 5 september
Deadline schrijvers van artikelen zaterdag 5 juni
Deadline aanleveren wijkberichten zaterdag 12 juni
Verschijningsdatum dinsdag 6 of woensdag 7 juli

Gaandeweg 2021-4: Startzondag/Herfstnummer: september, oktober, november
Kerkdiensten 12 september t/m 7 november
Deadline schrijvers van artikelen zaterdag 14 augustus
Deadline aanleveren wijkberichten zaterdag 21 augustus
Verschijningsdatum dinsdag 7 of woensdag 8 september

Gaandeweg 2021-5: Kerstnummer (Advent en Kerst, Driekoningen, Kerkbalans): december, januari
Kerkdiensten 14 november t/m 23 januari ’22
Deadline schrijvers van artikelen zaterdag 9 oktober
Deadline aanleveren wijkberichten zaterdag 16 oktober
Verschijningsdatum dinsdag 9 of woensdag 10 november

Download het laatste nummer:

Gaandeweg archief