Gaandeweg2020-09-01T13:20:07+02:00

Gaandeweg

Gaandeweg is een blad van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Gereformeerde Hoofdhofgemeente in Berkum en de Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle. Het blad komt vijf keer per jaar uit en wordt verspreid onder alle leden van de kerken. In december 2007 verscheen het eerste nummer.

Gaandeweg streeft ernaar:

  • de boodschap van de kerk uit te dragen in al zijn veelkleurigheid
  • betrokkenheid van de leden bij de kerk en haar activiteiten te creëren dan wel te vergroten
  • het gevoel van verbondenheid tussen de leden van verschillende wijkgemeenten te verstevigen
  • een beeld te geven van de rol van de kerk in de Zwolse samenleving
  • mensen te laten kennisnemen van elkaars overtuiging

Gaandeweg wil deze doelen bereiken door:

  • de veelkleurige boodschap van de kerk te laten doorklinken in de verhalen en ervaringen van mensen van vandaag voor mensen van vandaag;
  • te informeren over het beleid en de activiteiten van de PGZ;
  • aandacht te besteden aan activiteiten van wijkgemeenten, zodat andere wijkgemeenten op ideeën komen en van ervaringen kunnen leren;
  • ruimte te bieden aan de geloofsbeleving van individuele gemeenteleden;

Mensen komen zelf aan het woord in Gaandeweg. Het blad gaat over het verhaal van mensen, over geloof en inspiratie. Over wat hen beweegt. Daarnaast komen er prikkelende onderwerpen aan de orde, informatieve bijdragen en nieuws uit wijken. Ontmoeting en openheid is een motto voor het blad – alle wijken, de hele kerk, en ook de samenleving krijgen aandacht.

Planning Gaandeweg 2020:

Gaandeweg  2020-1: Paasnummer: februari, maart, april
Kerkdiensten 9 februari t/m 26 april
Deadline schrijvers van artikelen  zaterdag 4 januari
Deadline aanleveren wijkberichten  zaterdag 11 januari
Verschijningsdatum   dinsdag 4 februari

Gaandeweg 2020-2: Hemelvaart-Pinksternummer: mei, juni
Kerkdiensten 3 mei t/m 28 juni
Deadline schrijvers van artikelen  zaterdag 28 maart
Deadline aanleveren wijkberichten  zaterdag 4 april
Verschijningsdatum    dinsdag 28 april

Gaandeweg 2020- 3: Zomernummer: juli, augustus
Kerkdiensten 5 juli t/m 30 augustus
Deadline schrijvers van artikelen  zaterdag  30 mei
Deadline aanleveren wijkberichten  zaterdag 6 juni
Verschijningsdatum    dinsdag 30 juni

Gaandeweg 2020-4: Startzondag/Herfstnummer: september, oktober, november
Kerkdiensten 6 september t/m 15  november
Deadline schrijvers van artikelen  zaterdag 1 augustus
Deadline aanleveren wijkberichten  zaterdag 8 augustus
Verschijningsdatum    dinsdag 1 september

Gaandeweg 2020-5: Kerstnummer (Advent en Kerst, Driekoningen, Kerkbalans): december, januari
Kerkdiensten 22 november t/m 7 februari ’21
Deadline schrijvers van artikelen  zaterdag 17 oktober
Deadline aanleveren wijkberichten  zaterdag 24 oktober
Verschijningsdatum   dinsdag 17  november

Download het laatste nummer:

Gaandeweg archief