Adventskerk

De Adventskerk in Zwolle-Zuid is één van de locaties van de Adventskerk-Oosterkerkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Zwolle, als deel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De Adventskerk is ondergebracht in wijkcentrum SIO.

De Adventskerk is in september 1982 in gebruik genomen. Vanaf 1985 hielden Hervormden en Gereformeerden samen hun diensten.  Het ‘Samen-op-weg’ proces werd op 1 oktober 1987 afgerond. In september 2023 is de Adventskerk-Oosterkerkgemeente ontstaan met de Adventskerk als één van beide vierlocaties.

Kerkdiensten in de Adventskerk

Ochtend: 10:00 uur (in vakantieperiodes zijn de vieringen deels in de Oosterkerk).

Kerkdiensten op andere locaties in de wijk

Kievitsbloem: 16:00 uur, 3e vrijdag van de maand
IJsselbolder: 10:30 uur, iedere 1e zondag van de maand om 10.30 uur zijn, behalve in augustus (vakantietijd) En december (i.v.m. de kerstviering).

Naast de kerkdiensten heeft de gemeente een grote diversiteit aan activiteiten voor jong en oud.

Aanmelden

Bent u nieuw in Zwolle of komt u van een andere kerk in Zwolle, en wilt u zich aansluiten bij de Adventskerk-Oosterkerkgemeente, dan kunt u zich melden bij het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle, Molenweg 241, 8012WG Zwolle, telefoon 038-4217596. Of via de mail: administratie@pknzwolle.nl
Het kan enige tijd kan duren voordat uw aanmelding bij de contactpersoon bekend is.

ds. N.A. Eygenraam (Nelleke)
predikant

tel (038) 452 52 23
dominel@hetnet.nl

ds. J.T. Tissink (Hans)
predikant

tel (038) 337 44 06
jttissink@hetnet.nl

mw. ds. I.P. Epema
dominee

tel (038) 454 23 66
dsIemkeEpema@oosterkerk.nl

Dirk Jan Steenbergen
kerkelijk werker

tel (038) 466 24 33
steenbergen8596@kpnmail.nl

Jenny Mooij
kerkelijk werker

tel 06 21 38 41 26
jenny.mooij@oosterkerk.nl

Mark Schippers
kerkelijk werker

tel 06 20 45 07 96
markschippers@outlook.com

 

Adresgegevens:

Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle

Tel: 038 – 465 13 60

scriba@adventskerk.nl