Heilige Huisjes2018-05-29T12:50:27+02:00

Ruimte voor het hart van de kerk

De Protestantse Gemeente Zwolle verandert, middenin een stad die verandert in een nieuwe wereld. We geloven dat onze gemeenschap daaraan bijdraagt en er een toekomst in heeft. Maar hoe kunnen we elkaar en God ontmoeten en naar elkaar blijven omzien, terwijl tegelijk de ledenaantallen en inkomsten dalen? Met het project Heilige huisjes in Zwolle gaan we samen op zoek naar ruimte voor het hart van de kerk.

Een familie

We spreken in de kerk van broeders en zusters; we zijn een familie. En zoals elk gezin verschillende levensfasen doormaakt, doet onze familie dat ook. Het huis, onze zes kerkgebouwen, biedt enorm veel ruimte. Maar kunnen dat grote huis zo niet langer aanhouden alleen voor Kerst en bijzondere vieringen. Gemiddeld gaan er nu al 25 procent minder mensen naar de PGZ-vieringen dan in 2013.

Een project voor een besluit

Hoewel er ook lichtpuntjes zijn, zoals de groei van bezoekers in sommige van onze vieringen, blijven de inkomsten dalen. Bij gelijkblijvend beleid wordt het bezit en onderhoud van al die gebouwen over slechts enkele jaren onbetaalbaar. Dan besteden we nog maar een derde van ons geld aan pastoraat en vieringen. Het project Heilige huisjes beoogt in de eerste plaats een besluit over de toekomst van deze kerkgebouwen.

Meer mensen, minder gebouwen

Als PGZ hebben we juist de ambitie om meer te investeren in pastoraat en vieringen. Dat is het hart van de kerk. De huidige verhouding, waarbij 43 procent van de inkomsten hieraan wordt besteed, is uit balans. Doel is om 50 procent van de inkomsten hieraan uit te geven. Het betekent dus hoe dan ook minder geld voor gebouwen en organisatie.

Veel meer dan stenen

Maar als we het hebben over gebouwen, dan hebben we het niet over een stapel stenen en een dak. We hebben het over iconen in de wijken van de stad Zwolle, met diepe wortels in onze persoonlijke en gezamenlijke geschiedenis als christenen. De plek van dopen, trouwen en overlijden. Een huis van God, waar we ons geloof deelden en delen, waar we Hem en elkaar heel bewust opzochten en nog opzoeken.

Complexe opgave

Het nadenken over de gebouwen vanuit het project Heilige huisjes in Zwolle is daarom onvermijdelijk verbonden aan het nadenken over de toekomst van de PGZ als geheel. Het gaat daarmee om een complexe opgave. De PGZ heeft dan ook de hulp ingeroepen van professionals op gebied van projectleiding en communicatie. De algemene kerkenraad (AK) heeft hen opdracht gegeven een integrale visie te ontwikkelen.

Besluitvorming in AK

Een visie die voortbouwt op beleid dat we afgelopen jaren al hebben ingezet en recent hebben vernieuwd. Zo komt er ook een stimuleringsfonds van 0,5 miljoen euro waarin gezocht gaat worden naar eigentijdse, nieuwe vormen en middelen van ontmoeting en omzien naar elkaar. Om te ontdekken hoe we de jeugd beter bereiken en hoe we als krimpende kerk toch voluit kerk blijven. Begin 2019 willen we zo tot een besluit komen dat vaststelt hoe we ruimte voor het hart van de kerk houden, voor nu en voor komende generaties.

Gerelateerde berichten