Geven door nalaten

Nalaten

U kunt geld of bezittingen nalaten aan de PGZ (Protestantse Gemeente Zwolle). Als dat uw wens is, kunt u dat het beste laten vastleggen in uw testament. Daarin mag u ook vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden of voor een bepaalde wijkgemeente. U kunt uw kerk op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van (a) een Legaat of (b) een Erfstelling

a Legaat
Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat een vastgesteld geldbedrag, of een met name genoemd onroerende zaak of roerend goed, bijvoorbeeld een huis of schilderij, nagelaten wordt aan een in het testament genoemde persoon(en) en of organisatie(s)

b Erfstelling
Bij een erfstelling wijst men in het testament één of meer personen en/of instellingen aan, die voor het geheel of voor een evenredig gedeelte van de nalatenschap behoren tot de erfgenamen.

Een testament wordt opgemaakt door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos. Voor algemene vragen kunt u terecht bij de website: www.notaris.nl of bij de notaristelefoon: 0900-346 93 93.
Voor vragen kunt u ook terecht op het Kerkelijk Bureau, Molenweg 241. Tel: 038-421 75 96