Predikanten/Kerkelijk werkers2022-03-03T14:28:39+01:00

Hieronder vindt u het overzicht van onze predikanten en kerkelijk werkers.

Ds. N.A. Eygenraam
dominee Adventskerk en Oosterkerk

tel (038) 452 52 23
dominel@hetnet.nl

Ds. J.T. Tissink
dominee Adventskerk en Oosterkerk

tel (038) 337 44 06
jttissink@hetnet.nl

Dirk Jan Steenbergen
kerkelijk werker
Adventskerk en Oosterkerk

tel (038) 466 24 33
steenbergen8596@kpnmail.nl

Ds. G.J. Codee
dominee
Jeruzalemkerk

tel (038) 234 03 34
gj@codee.nl

Ds. I.P. Epema
dominee Oosterkerk

tel (038) 454 23 66
dsIemkeEpema@oosterkerk.nl

Ds. E. Urban
dominee Oosterkerk

tel 06 26 99 95 94
dsEllyUrban@oosterkerk.nl

Ds. C. Baljeu
dominee
Open Kring

tel 0529-467477
ds.cor.baljeu@openkring.nl

Vacature
kerkelijk werker
Open Kring

kerkelijkwerker@openkring.nl

Ds. H. Evers
dominee Sionskerk

tel (038) 455 06 50
dshevers@sionskerkzwolle.nl

Ds. R. van Putten
dominee Sionskerk

tel 06 53 98 54 26
dsruilof@sionskerkzwolle.nl

Jeroen Knol
kerkelijk werker
Sionskerk

jknol@sionskerkzwolle.nl

Ds. G.C . van Rheenen
dominee Stinskerk

tel (038) 421 26 14 of
(038) 337 43 68 predikant@stinskerk.nl

werkdagen: ma – di – do

Jeroen Knol
kerkelijk werker
Stinskerk

pastoraat@stinskerk.nl