Predikanten/Kerkelijk werkers

Predikanten

Ds. C. Baljeu

dominee Open Kring

Ds. H. Evers

dominee Sionskerk

Ds. G.C . van Rheenen

dominee Stinskerk
werkdagen: ma – di – do

Ds. R. van Putten

dominee Sionskerk

Kerkelijk werkers

Dirk Jan Steenbergen

Kerkelijk werker Adventskerk en Oosterkerk

Jenny Mooij

Kerkelijk werker Oosterkerk en Adventskerk

Mark Schippers

Kerkelijk werker Adventskerk en Oosterkerk

Jeroen Knol

Kerkelijk werker Sionskerk & Stinskerk

Tel: