Onze wijkgemeenten2022-07-20T07:13:25+02:00
•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

De Protestantse Gemeente Zwolle heeft zes kerkgebouwen, verspreid over zes verschillende wijken van Zwolle. Ieder met z’n eigen sfeer en geschiedenis.
Zo is de Oosterkerk in hartje centrum uit 1888 het oudste en de Open Kring in Stadshagen uit 2007 het jongste kerkgebouw. Zes zielen, één gedachte: de kerk is van en voor iedereen in Zwolle.

Adventskerk

• Veelkleurige gemeente • Warm en open huis • Vieren, leren, dienen • Variatie aan diensten • Missionaire gemeente • Samen eten, samen praten • Cantorij •

Adresgevens:
Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle 

Tel: 038 - 465 13 60

scriba@adventskerk.nl

lees verder

Jeruzalemkerk

• Assendorp (Dieze, Pierik) • Kerk in en voor de buurt • Hervormd-gereformeerd • Omzien naar elkaar • Bijbelkringen • Vakantie Bijbelclub • Sonrise • Christen worden, zijn en blijven •

Adresgevens:
Assendorperdijk 134, 8012 EK Zwolle
Tel: 038 - 421 24 43
scriba@jeruzalemkerkzwolle.nl

lees verder

Oosterkerk

• Ruimzinnig en verdraagzaam • Oecumenisch • Gedachtenishoek • Devotie en levendigheid in diensten • Zichtbaar in Zwolle • Zondag op Zolder • GGG (gemeentegroeigroepen) •

Adresgevens:
Koewegje 2, 8021 AG Zwolle 

Tel: 038 – 453 50 64

scriba@oosterkerk.nl

lees verder

Open Kring

• Stadshagen • Jongste wijkgemeente • Bijzondere, open kerkzaal • Gericht op wat ons voedt in ons geloof • Open karakter, iedereen is welkom • Ruimte voor je geloof •

Adresgevens:
Hofstedestraat 1, 8043 WC Zwolle

Tel: 038 - 420 45 58 

scriba@openkring.nl

lees verder

Sionskerk

• Berkum en Zwolle-Noord • Confessioneel evangelisch • Israël en Joodse gemeenschap • Kerk in en voor de buurt • Muziek (Sjema band) • Jeugdwerk • Jezus volgen (Vorming en Toerusting als christen) • Bijbel en Kunst •

Adresgevens:

Glanerbeek 10, 8033 BA Zwolle 

Tel: 038 – 453 70 75

scriba@sionskerkzwolle.nl

lees verder

Stinskerk

• Westenholte • Kerkzijn in Zwolle West • Ontmoeting op zondag én door de week • Warme gemeenschap • Diversiteit • Fundament: uw geloof heeft u gered •

Adresgevens:
Westenholterweg 19, 8042 AE Zwolle 

Tel: 038 – 421 26 14

scriba@stinskerk.nl

lees verder