Home2018-11-21T11:52:45+02:00

Nieuw in Zwolle of op zoek naar een kerk? Je bent van harte welkom om vrij- blijvend kennis te maken met onze wijkgemeenten.

Lees verder

Heb je behoefte aan een luisterend oor of wil je meer weten over het geloof? Neem dan contact op met één van onze predikanten.

Neem contact op

Bent u benieuwd welke kerken er zijn binnen de Protestantse Gemeente Zwolle? Neem dan een kijkje bij de wijkgemeenten.

Bekijk onze kerken

Doelcollecte: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

ADVENTSKERK

9.30 uur

JERUZALEMKERK

9.30 uur / 17.00 uur

OOSTERKERK

10.00 uur / 14.00 Perki

OPEN KRING

9.30 uur

SIONSKERK

10.00

STINSKERK

9.30 uur / 19.00 / 19.00

Alle kerkdiensten

Agenda

Zie voor activiteiten de wijkwebsites.

De protestantse gemeente Zwolle… is er voor iedereen!

Actueel

Nieuw rekeningnummer

Herhaling: nieuw rekeningnummer kerkelijke bijdrage Voor de kerkelijke bijdrage maken wij gebruik van het nieuwe nummer: NL54RABO 0373 734 166 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zwolle. Maakt u uw kerkelijke bijdrage automatisch over en heeft u deze automatische overboeking nog Lees verder

Nieuws|

Stimuleringsfonds

Stimuleringsfonds Kerk laat je zien Onderwerp: Het Stimuleringsfonds is op zoek naar een voorzitter en een secretaris! Als Protestantse Gemeente Zwolle willen we het leven vanuit de Bijbelse boodschap met elkaar beleven en delen. Het is goed en mooi Lees verder

Nieuws|

Impressie Startzondag 2019 in Park de Wezenlanden

Na afloop van de zondagse eredienst van 8 september trokken gemeenteleden van de Oosterkerk en de Adventskerk, veelal per fiets, naar Park de Wezenlanden. Gelukkig was het prachtig weer voor de activiteiten in het kader van deze gezamenlijke startzondag. Na Lees verder

Nieuws|

Nieuwe Gaandeweg is uit

Op 3 september is de Gaandeweg weer bezorgd met daarin o.a. berichten over de verschillende activiteiten in de wijken.

Nieuws|

Voor elkaar / Diaconie

Pierik op de koffie

Een nieuw initiatief op de Pierik. Op donderdagen zijn er tweewekelijks koffiemorgens in het gebouw van de speeltuinvereniging Assendorp. Lees verder

Ruimte voor het het hart van de kerk

De Protestantse Gemeente Zwolle verandert, middenin een stad die verandert in een nieuwe wereld. We geloven dat onze gemeenschap daaraan bijdraagt en er een toekomst in heeft. Maar hoe kunnen we elkaar en God ontmoeten en naar elkaar blijven omzien, terwijl tegelijk de ledenaantallen en inkomsten dalen? Met het project Heilige huisjes in Zwolle gaan we samen op zoek naar ruimte voor het hart van de kerk.

naar heilige huisjes