Home2020-04-20T13:35:10+02:00

Nieuw in Zwolle of op zoek naar een kerk? Je bent van harte welkom om vrij- blijvend kennis te maken met onze wijkgemeenten.

Lees verder

Heb je behoefte aan een luisterend oor of wil je meer weten over het geloof? Neem dan contact op met één van onze predikanten.

Neem contact op

Bent u benieuwd welke kerken er zijn binnen de Protestantse Gemeente Zwolle? Neem dan een kijkje bij de wijkgemeenten.

Bekijk onze kerken

Doelcollecte: Zending / GZB

AANGEPASTE DIENSTEN (via internet en ook weer in de kerk)

kijk op de websites van de wijk hoe e.e.a. geregeld is

ADVENTSKERK

9.30 uur

JERUZALEMKERK

9.30 uur / 17.00 uur

OOSTERKERK

10.00 uur

OPEN KRING

9.30 uur

SIONSKERK

10.00 uur / 19.00 uur

STINSKERK

10.00 uur

Alle kerkdiensten

Agenda

Zie voor activiteiten de wijkwebsites.

De protestantse gemeente Zwolle… is er voor iedereen!

Actueel

Ja, ik doe digitaal mee met acties!

Digitale financiële acties Ja, ik doe mee! Het kerkelijk bureau is bezig met het digitaliseren van de financiële acties. Daarvoor hebben wij uw mail-adres nodig. Wilt u ook digitaal mee doen en heeft u nog geen bericht gehad hierover Lees verder

Nieuws|

Aktie Kerkbalans stand per begin september 2020

Van 19 januari tot 2 februari 2020 is in Zwolle de Actie Kerkbalans gehouden. De Kerkelijke Bijdragen die bij Kerkbalans worden toegezegd zijn de belangrijkste inkomstenbron van de Protestantse Gemeente Zwolle. Zo kunnen we kerkgebouwen open houden, pastorale zorg Lees verder

Nieuws|

Aktie Kerkbalans stand per half juni 2020

Van 19 januari tot 2 februari 2020 is in Zwolle de Actie Kerkbalans gehouden. De Kerkelijke Bijdragen die bij Kerkbalans worden toegezegd zijn de belangrijkste inkomstenbron van de Protestantse Gemeente Zwolle. Zo kunnen we kerkgebouwen open houden, pastorale zorg Lees verder

Nieuws|

Alleen nog diensten via internet

In verband met het coronavirus worden diensten alleen nog via internet uitgezonden. Raadpleeg de website van de wijkgemeente voor de laatste informatie. Website Adventskerk Website Sionskerk Website Oosterkerk Website Open Kring Website Jeruzalemkerk Website Stinskerk Lees verder

Nieuws|

Digitaal collecteren niet meer weg te denken

Begin dit jaar is digitaal collecteren geïntroduceerd bij onze Protestantse Gemeente Zwolle. We hebben gekozen voor de kerkgeldapp van onze bank SKG onder andere omdat je ook thuis aan de digitale collecten kan deelnemen. Dat is achteraf bezien een Lees verder

Nieuws|
Naar website Diaconie

Ruimte voor het het hart van de kerk

De Protestantse Gemeente Zwolle verandert, middenin een stad die verandert in een nieuwe wereld. We geloven dat onze gemeenschap daaraan bijdraagt en er een toekomst in heeft. Maar hoe kunnen we elkaar en God ontmoeten en naar elkaar blijven omzien, terwijl tegelijk de ledenaantallen en inkomsten dalen? Met het project Heilige huisjes in Zwolle gaan we samen op zoek naar ruimte voor het hart van de kerk.

naar heilige huisjes