Archief naar HCO

Werkzaamheden vrijwilligers voor Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Wat gebeurt er allemaal
Sinds 2016 zijn 4 vrijwilligers bezig met het inventariseren van het archief van de Hervormde Kerk te Zwolle. Alle stukken die bij ons in het archief staan, of nog in de wijken stonden of ingeleverd zijn door gemeenteleden, worden doorgenomen. Als ze voldoen aan de richtlijnen van het HCO om ze te bewaren, dan krijgen ze een nummer en omschrijving en worden bewaard. De volle dozen worden verplaatst naar het HCO.

Als het hele archief van de Hervormde Kerk, inclusief dat van de diaconie, is doorgewerkt, dan moet er nog een mooi geheel van worden gemaakt. Daarvoor moet er een inleiding geschreven worden. In de inleiding wordt de geschiedenis van de Hervormde Kerk, de maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben gehad op de kerk, de initiatieven die ontplooid zijn door de kerk als weeshuizen, vrouwenhuizen, etc. opgenomen. De mannenvereniging en de meisjesvereniging, alles komt aan bod. Hiervoor is ook een vrijwilliger gevonden.
Daarnaast gaat de medewerker van het HCO onder wiens leiding dit project uitgevoerd wordt, dhr. Seekles, aan de slag om te kijken of er dubbelingen in de stukken zitten, of er over hetzelfde onderwerp op meerdere plekken stukken opgenomen zijn in de inventarisatie en deze samengevoegd moeten worden, of de bijgevoegde omschrijvingen duidelijk genoeg zijn, etc. Als omschrijvingen niet duidelijk genoeg zijn, dan dienen de stukken opnieuw doorgenomen te worden om ontbrekende informatie toe te voegen aan de omschrijving.

En als alles afgerond is, dan is het inmiddels 2020.

In 2020 gaan de vrijwilligers verder met het inventariseren van de stukken die de Gereformeerde Kerk betreffen.
Hetzelfde proces als hierboven wordt dan nogmaals doorgelopen voor het Gereformeerde gedeelte van de kerken in Zwolle. Van het Gereformeerde Gedeelte is destijds al eens een begin gemaakt met de inventarisatie door een gepensioneerde medewerker van het kerkelijk bureau. De verwachting is dan ook dat het proces hier wat sneller doorgelopen kan worden.

Heeft u nog stukken?
Misschien heeft u ook nog stukken liggen die de Hervormde Kerk of de Gereformeerde Kerk betreffen.
Dit kunnen notulen of verslagen zijn van bijvoorbeeld een vrouwenvereniging, foto’s (met namen) en verslagen van belangrijke gebeurtenissen, etc. Notulen van de kerkenraad of van de diaconie. Heeft u stukken en wilt u ze niet bewaren, levert u ze dan vooral in bij het kerkelijk bureau, Molenweg 241, Zwolle. Dan worden de stukken meegenomen in de inventarisatie. Het kerkelijk bureau is bereikbaar onder: 038- 421 75 96 of via: administratie@pknzwolle.nl .
Alvast hartelijk dank!

Momenteel wordt er binnen de PGZ gekeken hoe we het beste onze digitale stukken kunnen bewaren, zodat ze bewaard blijven en toegankelijk blijven. Dat is weer een heel nieuw proces.

Gegevens Historisch Centrum Overijssel (HCO):
Website: https://historischcentrumoverijssel.nl/
Bezoekadres: van Wevelinkhovenstraat, Zwolle
Postadres en Parkeren: Eikenstraat 20 / 8021 WX Zwolle
Mail: contacthco@historischcentrumoverijssel.nl
Tel: 085 – 488 50 00

 

Meer projecten

Heilige Huisjes

In 2018 start de Protestantse Gemeente Zwolle het project ‘Heilige Huisjes’. Doel van het project dat ruim een jaar in beslag neemt: kosten besparen. Zodat er in onze wijkgemeenten voldoende geld beschikbaar blijft voor pastoraat en vieringen: het hart van kerk-zijn. En er is goed nieuws: dit is gelukt!

Studentenpastoraat / RE:LINK

Studentenpastoraat: RE:LINK Zwolle is met recht studentenstad te noemen; ruim 20.000 mensen studeren in onze stad. Voor grote én kleine levensvragen van studenten is er het studentenpastoraat. Studentenpastor Martin Jans en zijn team van RE:LINK zijn er voor individuele gesprekken en organiseren tal van activiteiten. Om op gedachten gebracht te worden, te sparren, om je…