Solidariteitskas2023-05-26T17:45:12+02:00

Solidariteitskas

Achtergrond en doel van dit belangrijke fonds

Alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle (vanaf 18 jaar) krijgen begin juni de vraag om bij te dragen aan Solidariteitskas. Waarom geven aan Solidariteitskas? En wat wordt er met uw gift gedaan? We lichten het hier graag toe. 

Van gemeenten voor gemeenten

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat Protestantse gemeenten uit het hele land elkaar helpen en ondersteunen. Elkaar kansen te geven om levendig en krachtig in deze wereld te staan. Solidariteitskas is een soort landelijke spaarpot waar elke gemeente jaarlijks een bedrag in stort. Heeft een gemeente financiële hulp nodig of juist een vernieuwend plan waar geld voor nodig is? Dan kan die gemeente hiervoor subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas.

Waar wordt het geld aan besteed?

Er zijn gemeenten die tegen de grenzen van de eigen mogelijkheden aanlopen. De ideeën zijn er wel, maar de menskracht en/of het geld ontbreekt. De Solidariteitskas is er voor die gemeenten. Daarnaast zijn er ook gemeenten die vernieuwende ideeën hebben. Die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan. Ook voor hen is er de Solidariteitskas. Enkele concrete voorbeelden voor hulp vanuit de Solidariteitskas zijn: deskundige hulp bij gemeentevernieuwing, oppakken van samenwerking tussen gemeenten en expertise bij fusie of verkoop.

“En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept” – Hebreeën 13:16

Onze bijdrage aan Solidariteitskas

Als gemeente hebben wij een ‘verplichte afdracht’ aan Solidariteitskas van € 5,- per belijdend lid. Voor 2023 betekent dit dat de Protestantse Gemeente Zwolle € 23.680,- bijdraagt.

Uw steun is nodig

Onze bijdrage aan de landelijke Solidariteitskas is belangrijk, maar ook een grote kostenpost. Daarnaast stijgen ook de kosten voor onze eigen gemeente in Zwolle. Daarom vragen we uw steun. We vragen alle leden om een bijdrage van € 10,- aan Solidariteitskas. De helft van dit bedrag dragen wij af, de andere helft mogen wij besteden aan het werk in onze kerken in Zwolle.

Doet u mee?

U kunt geven via de QR-code hiernaast. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar NL32 RABO 0373 7341 74 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zwolle. Graag met de omschrijving Solidariteitskas en uw registratienummer (deze vindt u bovenaan de brief of e-mail die u over Solidariteitskas ontvangt).

Ontzettend bedankt voor uw solidariteit en bijdrage!