Kerkbalans2022-01-10T14:35:58+01:00

Actie Kerkbalans

Klik hier voor uitleg digitaal invoeren Kerkbalans.

In november gaat het volgende jaar digitaal open.
Klik hier voor uitleg digitaal invoeren Kerkbalans.


Met de campagne ‘Actie Kerkbalans’ vragen kerken in Nederland haar leden om een bijdrage. Deze grootste fondsenwervende actie van ons land vindt ieder jaar plaats, in januari. Meer dan 2.000 kerken doen mee. Ook de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zwolle. 

Kerk-zijn kost geld. We hebben mensen in dienst die een salaris verdienen voor het waardevolle werk dat zij doen. Het kerkgebouw moet worden onderhouden en in de winter staat de verwarming aan. De activiteiten die we organiseren kosten geld – al proberen we natuurlijk met zo weinig mogelijk middelen mooie dingen te doen! Een kerk krijgt geen subsidie, maar is afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Vergelijk het met een lidmaatschap van de sportvereniging of abonnement op de krant. Daarom krijgt elk lid van 21 jaar of ouder het verzoek om zijn of haar financiële steentje bij te dragen. Actie Kerkbalans is voor de Protestantse Gemeente Zwolle een heel belangrijke inkomstenbron, naast collectes en andere vrijwillige bijdragen.

Kerkbalans 2022:
Omdat samen kerk-zijn van blijvende waarde is

Omzien naar elkaar, samen het geloof beleven, het waardevolle bezoekje van de predikant, aandacht voor mensen die eenzaam zijn of ziek: kerk zijn we met elkaar. Dit betekent ook dat we samen verantwoordelijk zijn voor de kosten van de kerk. Afgelopen jaar konden we in Zwolle, dankzij uw bijdrage, zorgen dat iedereen de kerkdienst thuis kon volgen. En dat ondanks de beperkingen het belangrijke pastoraat ‘gewoon’ door kon gaan. We zijn dankbaar dat we elkaar nu weer kunnen ontmoeten en samen kunnen vieren. Wilt u ook financieel bijdragen aan het kerk zijn in uw eigen wijkgemeente?

Met Actie Kerkbalans zetten honderden vrijwilligers zich in en gaan op pad om geld in te zamelen voor onze kerken. In de week van 16 januari 2022 – per e-mail al eerder – ontvangt u via een vrijwilliger aan de deur het toezeggingsformulier Actie Kerkbalans en kunt u geven met uw hart.

Handige informatie

Digitaal meedoen

U kunt uw bijdrage aan Actie Kerkbalans ook digitaal, via deze website doorgeven. U doet dit via de groene knop hierboven. Wilt u ons laten weten dat u voortaan digitaal meedoet? Stuur een mail aan administratie@pknzwolle.nl en zet hierin ‘Actie Kerkbalans digitaal’. Dan krijgt u in de actieweek van ons een e-mail, in plaats van de bekende brief van de Kerkbalans-vrijwilliger aan de deur. Steeds meer leden doen dit en dat is heel fijn. De administratieve lasten gaan aanzienlijk omlaag en de belasting voor de vrijwilligers, de ‘Kerkbalans-lopers’, vermindert. Want: minder brieven printen, bezorgen, ophalen en gegevens invoeren. Alvast hartelijk dank!

Hoeveel geven aan de kerk?

Wij vragen u als gemeenteleden om naar vermogen bij te dragen. Meer over richtbedragen en geven naar draagkracht leest u hier.

Kostenbesparing door incasso

De Protestantse Gemeente Zwolle bespaart veel op de kosten van betalingsverkeer wanneer u ons machtigt om uw bijdrage via automatische incasso te innen. En dit betekent meer gelden voor onze kerken!

Wilt u uw bijdrage overmaken via automatische incasso? 
Ons bankrekeningnummer is NL54 RABO 0373 7341 66 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zwolle.
Het Incassant-ID van de Protestantse Gemeente Zwolle is: NL58ZZZ302584829050.
De Protestantse Gemeente Zwolle incasseert – met uitzondering van de maand januari- elke 25e van de maand. Als de 25e op een zon- of feestdag valt, wordt op de eerstvolgende werkdag geïncasseerd. Klik hier voor de “Incassokalender” met de exacte data in 2021. U kunt altijd een betaling laten terugstorten wanneer u het niet eens bent met de afschrijving.

Neem voor informatie over incasso contact op met het Kerkelijk Bureau.

Een periodieke gift is extra voordelig

Als u van plan bent om verschillende jaren achtereen bij te dragen aan de Aktie Kerkbalans – dus een vaste bijdrage te geven aan de kerk – dan kunnen de belastingregels nog meer in uw voordeel werken. En in dat van de kerk, want u kunt ook (een deel van) het fiscale voordeel aan de kerk doen toekomen door een hogere bijdrage toe te zeggen. U vindt hier meer informatie.

Terugblik 2021

5.000 enveloppen, 2.000 e-mails, vele vrijwilligers: we kijken terug op een waardevolle Actie Kerkbalans 2021. De definitieve resultaten worden nog opgemaakt. U ziet hier de stand medio mei.

Tot slot: dank u wel! 

Wij zijn ontzettend dankbaar voor al die gemeenteleden die al jarenlang een deel van hun inkomen aan de kerk toezeggen – en vervolgens ook daadwerkelijk afdragen. Dankbaar voor al die gemeenteleden die enveloppen bezorgen en weer ophalen. Dankbaar voor al die gemeenteleden die op het Kerkelijk Bureau helpen bij de administratieve verwerking van de toezeggingen. Fantastisch dat we met elkaar zorgen dat onze kerken van de Protestantse Gemeente Zwolle een plek blijven van ontmoeting en inspiratie.

College van Kerkrentmeesters en Commissie Geldwerving
van de Protestantse Gemeente Zwolle