Kerkbalans2021-05-25T14:56:18+02:00

Kerkbalans

(in november gaat het volgende jaar digitaal open)

(klik hier voor uitleg digitaal invoeren kerkbalans)

(klik hier voor uitleg digitaal invoeren kerkbalans)

Elk jaar in januari wordt er in de Protestantse Kerk in Nederland de Actie Kerkbalans gehouden.

Met deze actie haalt de Protestantse Kerk het grootste gedeelte van het geld op dat nodig is om de predikanten en kerkelijk werkers, kosten van de gebouwen, etc. te betalen. Daarnaast zijn er nog collecten en andere vrijwillige bijdragen. De kerk wordt dus door de leden betaald en krijgt geen subsidie. Daarom krijgt elk lid van 21 jaar of ouder het verzoek om zijn of haar financiële steentje bij te dragen. Want de kerk bestaat bij vrijwillige inzet, maar ook bij vrijwillige bijdragen.

Kerkbalans PGZ 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Samen vieren we, ontmoeten we elkaar, worden we bemoedigd en geïnspireerd door het goede nieuws van de Bijbel. Dat zijn wij: de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zwolle.
Wij willen graag, allemaal op onze eigen plek, actieve geloofsgemeenschappen zijn, waar God tot ons komt in de bediening van de sacramenten en waar iedereen altijd terecht kan voor praktische steun en voor een luisterend oor – of je nu lid bent of niet. Dat is onze missie.
Dat doen we met behulp van veel betrokken vrijwilligers. Maar al dat werk kan niet zonder geld. Daarvoor doen we een beroep op u. Met de Actie Kerkbalans zetten honderden vrijwilligers zich in  en gaan op pad om geld in te zamelen voor de Protestantse Gemeente Zwolle.
Mogen we ook op jouw bijdrage rekenen? Geef voor je kerk, zodat jouw kerk kan blijven bestaan – en kan doorgeven aan anderen. Ons bankrekeningnummer is NL54 RABO 0373 7341 66 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zwolle.

Periode

Van 18 januari tot 1 februari 2020 wordt de Actie Kerkbalans gehouden. De vrijwillige bijdragen die bij de Actie Kerkbalans worden toegezegd zijn de belangrijkste inkomstenbron van de Protestantse Gemeente Zwolle. Mogen we weer op uw bijdrage rekenen? Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Werkzaamheden

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans beginnen al halverwege het voorgaande jaar. Er wordt vergaderd, er worden teksten opgesteld, er wordt publicatiemateriaal ontwikkeld, etc. En ook vanuit de wijkgemeenten wordt er aandacht gevraagd voor de actie. De wijken Stinskerk en Open Kring, die in 2018 en 2019 deelgenomen hebben aan een pilot van het Dienstencentrum van de PKN om op een andere manier geld op te halen voor onze PGZ, doen weer ‘gewoon’ mee met de actie kerkbalans.

Na de landelijke start, start de actie in Zwolle op zondag 17 januari. In de kerkdienst werd aandacht besteed aan de Actie Kerkbalans. In de week daarop zijn in Zwolle door tientallen vrijwilligers iets minder dan 5.000 enveloppen verspreid met de uitnodiging om bij te dragen. De week daarna worden ze weer opgehaald. Op bijna 60% van deze verzoeken ontvangen wij een positieve reactie en een toezegging voor een vrijwillige bijdrage. Daarnaast is er dit jaar begonnen met digitaal kerkbalans invullen. U geeft uw mail-adres door aan het kerkelijk bureau (administratie@pknzwolle.nl) en geeft aan dat u digitaal mee wilt doen. U ontvangt in januari een mail met uw registratienummer, waarmee u zelf uw kerkelijke bijdrage in kunt voeren. Dit jaar, 2021, hebben al bijna 2.000 leden digitaal meegedaan. Dat scheelde heel veel enveloppen couverteren, rondbrengen, open scheuren en invoeren. Dat was fijn in deze coronatijd. Wilt u ook digitaal mee doen? Graag! Geeft uw mail-adres dan vandaag nog door aan administratie@pknzwolle.nl. Alvast bedankt!
Maar u kunt ook al even kijken door op de groene knop bovenin dit scherm te klikken.

Dankbaar

Dankbaar voor al die gemeenteleden die al jarenlang een deel van hun inkomen aan de kerk toezeggen – en vervolgens ook daadwerkelijk afdragen. Dankbaar voor al die gemeenteleden die enveloppen bezorgen en weer ophalen. Dankbaar voor al die gemeenteleden die op het Kerkelijk Bureau helpen bij de administratieve verwerking van de toezeggingen. Fantastisch dat we als Protestantse Gemeente Zwolle weer verder kunnen!

Ter overweging: richtlijn

Wij vragen u als gemeenteleden om naar vermogen bij te dragen. Wij geven in overweging een bijdrage van 2% van het netto inkomen te geven. Bij een netto maandinkomen van €1.750,- past dan een maandelijkse bijdrage van € 35,-. Uiteraard hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u meer of minder kan missen. Het zou fijn zijn als u, als het maar even kan, tenminste € 5,- per maand voor uw rekening wilt nemen. Voor ieder lid van onze gemeente maken we immers administratie- en andere kosten en moeten we een bedrag afdragen aan de landelijke administratie. En is er voor ieder gemeentelid altijd pastorale zorg beschikbaar.

Kerkbalans PGZ 2021

Geef voor je kerk

(klik hier voor de stand medio mei)

Achtergrondinformatie

Periodieke gift of schenking:

Een periodieke gift is extra voordelig!!

Als u van plan bent om verschillende jaren achtereen bij te dragen aan de Aktie Kerkbalans – dus een vaste bijdrage te geven aan de kerk – dan kunnen de belastingregels nog meer in uw voordeel werken. En in dat van de kerk, want u kunt ook (een deel van) het fiscale voordeel aan de kerk doen toekomen door een hogere bijdrage toe te zeggen. U vindt hier meer informatie.

Kostenbesparing door incasso

De Protestantse Gemeente Zwolle kan veel besparen op de kosten van betalingsverkeer wanneer u ons machtigt om uw bijdrage via automatische incasso te innen. U kunt altijd een betaling laten terugstorten wanneer u het niet eens bent met de afschrijving.

Wanneer u uw bijdrage nog niet via automatische incasso voldoet geven wij u graag in overweging hier nu mee te beginnen.

Het Incassant-ID van de Protestantse Gemeente Zwolle is NL58ZZZ302584829050.

De Protestantse Gemeente Zwolle incasseert – met uitzondering van de maand januari- elke 25e van de maand. Als de 25e op een zon- of feestdag valt, wordt op de eerstvolgende werkdag geïncasserd. Klik hier voor de z.g. “Incassokalender” met de exacte data in 2021. De incassokalender voor 2020 vindt u hier.

Meer informatie over incasso en alles wat met bijdragen te maken heeft, kunt u krijgen via het Kerkelijk Bureau.

Digitale financiële acties

Als PGZ gaan we beginnen met het zoveel mogelijk digitaal uitvoeren van acties. Dit houdt in dat we dan geen formulier meer printen en een envelop langsbrengen, maar dat we u een mail sturen met daarin een link. Hiervoor hebben wij uw mail-adres nodig. Wilt u digitaal meedoen met acties of wilt u ons uw mail-adres doorgeven? Graag! Stuurt u dan o.v.v. uw naam een mail naar administratie@pknzwolle.nl

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

College van Kerkrentmeesters en Commissie Geldwerving
van de Protestantse Gemeente Zwolle