Veilige kerk

Veilige Kerk: Vertrouwenspersoon

De PGZ heeft vanaf 1 januari 2024 een contract afgesloten met de ARBO-dienst, waarbij de afspraak is, dat voor gemeenteleden het eerste aanspreekpunt bij ongewenst gedrag de eigen wijkouderling of predikant is. Deze heeft geheimhoudingsplicht en functioneert als een interne vertrouwenspersoon. Deze werkwijze sluit aan bij de kerkorde waar de kerkenraad verantwoordelijkheid draagt voor het opzicht in de gemeente. Een ambtsdrager kan u desgewenst doorverwijzen naar de externe contactpersoon.

Een gemeentelid kan in bijzondere gevallen ook contact opnemen met een ambtsdrager van de Algemene kerkenraad.

Ambtsdragers, werknemers waaronder predikanten en kerkelijk werkers kunnen rechtstreeks contact opnemen met een externe contactpersoon.

Bekijk hier het Meldprotocol Veilige Kerk.

Contactgegevens kunnen opgevraagd worden bij het kerkelijk bureau. Tel: 038 – 4217596.