Projecten2020-03-23T12:35:44+01:00

Projecten

Heilige huisjes

Kerk-zijn in deze tijd vraagt om een andere benadering. Belangstelling voor religie en spiritualiteit neemt toe, terwijl tegelijkertijd menig kerkgebouw de deuren noodgedwongen moet sluiten. Dat baart zorgen maar biedt ook kansen.
We geloven in de kracht en de toekomst van de kerk, als gemeenschap en als gebouw. Daarom kijken we met ons project Heilige Huisjes vooruit. Want we willen kerk van en voor mensen blijven.

 

Stadspastor van Zwolle

Mariska van Beusichem is sinds 2016 Stadspastor van Zwolle.
“Vroeger was mijn gedachte : ik moet de wereld verbeteren. Heel Zwolle zal me ook niet lukken, maar als ik, met alle mensen hier om mij heen, een steentje mag bijdragen aan een leefbare stad of een weggetje mag banen waarlangs het koninkrijk van God misschien meer gestalte kan krijgen, dan ben ik een dankbaar mens”.

 

RE:LINK

We staan middenin de samenleving en de groeiende behoefte aan zingeving biedt een mooie gelegenheid om de boodschap van Gods liefde uit te dragen.
Dit betekent dat we naast de zondagse vieringen ook doordeweeks zichtbaar willen zijn in onze stad. Daarom zijn we betrokken bij maatschappelijke projecten of organisaties die een helpende hand bieden aan iedereen die dat nodig heeft.

Een voorbeeld van zo’n project is RE:LINK van studentenpastor Martin Jans.


Ben je betrokken bij een project? Wil je ervaring of kennis met ons delen?
Wil je met ons samenwerken? Laat het ons weten, want met elkaar maken we de stad!

 

Stimuleringsfonds

Als Protestantse Gemeente Zwolle willen we het leven vanuit de Bijbelse boodschap met elkaar beleven en delen. Het is goed en mooi als het weer gaat ‘tintelen’ door dit op een vernieuwende wijze te doen. En misschien mogen we zo ook weer nieuwe mensen begroeten.

 

Archief naar HCO

Het archief van de Gereformeerde Kerk en van de Hervormde Kerk wordt geïnventariseerd, zodat alles onder de juiste omstandigheden bewaard kan worden bij het Historisch Centrum Overijssel (HCO).