Nieuws

Toerustingsavonden over omgaan met psychische problemen

Plaatsingsdatum: 9 september 2022

Ken jij mensen in je omgeving die worstelen met psychische problemen? Vraag je je af hoe je er voor hen kunt zijn, hoe je geloof en het leven met God ter sprake kunt brengen? Wat zeg je wel en wat zeg je niet? Hoe verhoudt psychisch lijden zich eigenlijk tot geloven?

Psychische problemen hebben vaak gevolgen voor hoe iemand naar zichzelf, naar anderen en naar God kijkt. Als omgeving, en zeker als pastor, is het belangrijk om daar weet van te hebben en wat de ‘do’s en don’ts’ zijn in het contact.

Voor leden van de Jeruzalemkerk én overige belangstellenden vanuit de PGZ organiseren Judith van Olst en Hanneke Schaap, beiden lid van de Jeruzalemkerk en werkzaam in de psychiatrie, daarom twee avonden om hier samen over na te denken en te oefenen. Er wordt gebruik gemaakt van bestaand cursusmateriaal van Weetwatjegelooft.nl/pastoraatenpsychologie. Zie voor een eerste kennismaking: https://vimeo.com/666795670.

De avonden worden gehouden in de Jeruzalemkerk op donderdag 15 september en donderdag 6 oktober van 20.00 tot 22.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie. Het is wel van belang om je aan te melden via dit contactformulier: https://jeruzalemkerk.pknzwolle.nl/hanneke/.

Hanneke Schaap: “Voor alle duidelijkheid: deze avonden zijn bedoeld voor alle geïnteresseerde gemeenteleden, niet alleen hen die actief zijn in pastoraat. Omzien naar elkaar binnen de gemeente doen we immers allemaal.

Delen:
Terug naar nieuwsoverzicht