kerken

Jeruzalemkerk

De Jeruzalemkerkgemeente is een PKN-gemeente gebaseerd op hervormd gereformeerde grondslag. We komen samen in de Jeruzalemkerk in de wijk Assendorp. Op zondagen maar ook door de week zijn er diverse activiteiten in en rond de kerk. Iedere zondag en op Christelijke feestdagen worden er dien­sten gehouden in de Jeruzalemkerk. De morgendiensten beginnen van om 09.30…

Open Kring

De Open Kring (Protestantse Kerk Nederland) is de jongste wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) en is gevestigd in de nieuwste wijk van Zwolle: Stadshagen. De Open Kring, zo presenteren wij ons graag. Een kring, gevormd door mensen die iets met hun geloof willen doen. De een wat meer dan de ander, of op…

Adventskerk

De Adventskerk in Zwolle-Zuid is één van de locaties van de Adventskerk-Oosterkerkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Zwolle, als deel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De Adventskerk is ondergebracht in wijkcentrum SIO. De Adventskerk is in september 1982 in gebruik genomen. Vanaf 1985 hielden Hervormden en Gereformeerden samen hun diensten.  Het ‘Samen-op-weg’ proces werd op…

Stinskerk

De Protestantse wijkgemeente rond de Stinskerk te Zwolle ziet het als haar taak om God te dienen vanuit de genade en liefde die opklinkt uit het Woord van God, de Bijbel. De gekruisigde én opgestane Heer heeft voor iedere gelovige het leven mogelijk gemaakt in diepe verbondenheid met God de Vader. Door de Heilige Geest…

Oosterkerk

De Oosterkerk aan de Bagijnesingel vlak buiten de binnenstad is één van de locaties van de Adventskerk-Oosterkerkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Zwolle, als deel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).  In september 2023 is de Adventskerk-Oosterkerkgemeente ontstaan met de Oosterkerk als één van beide vierlocaties. Kerkdiensten in de Oosterkerk Ochtend: 10:00 uur (in vakantieperiodes zijn…

Sionskerk

Als gemeente willen we open staan voor mensen. Verschillende mensen. Mensen met ieder hun eigen levensverhaal, huidskleur en verleden. Die grote verscheidenheid word gesymboliseerd door een veelkleurig pad. Zo krijgt de Sionskerk kleur, vanuit de liefde van God. De Sionskerk gemeente wil volwassenen en jongeren van binnen en buiten onze kerkelijke gemeente uitnodigen om samen te komen…