De kerk is voor mij… samen zoeken op zondag

De vieringen geven me richting

Hans van Eerbeek (68) is opgegroeid met het geloof. Samen met zijn vrouw bezoekt hij al meer dan negentien jaar de vieringen van de wijkgemeente de Open Kring. In de vieringen is hij een van de lectoren, de mensen die voorlezen uit de Bijbel.

“Als je meedoet in de organisatie van de kerk en de vieringen, op wat voor manier ook, dan wordt het ook echt van jezelf. Meedoen is de manier om er zelf bij te horen. En er zijn taken genoeg dus iedereen kan meedoen”, zegt Hans.

Hij zit aan de keukentafel in zijn woning die juist verkocht is. Hans en zijn vrouw verhuizen omdat ze nu bewust kunnen kiezen om kleiner te gaan wonen. Ze blijven in de wijk Stadshagen wonen, dicht bij hun kerkgebouw dat eveneens in Stadshagen staat (naast verzorgingshuis het Zonnehuis).

“Ik weet nog dat we in het begin in een schoolgebouw bij elkaar kwamen. Later kregen we het eigen kerkgebouw. Onze omgeving is bijzonder, want in Stadshagen komen veel nieuwe gezinnen wonen. We zien dan ook veel nieuwe gezichten in de kerk. Lang niet iedereen blijft, maar dat hoort ook wel een beetje bij onze wijkgemeente. Je loopt makkelijk binnen, er moet niets.”

“Voor mij is het een zoeken naar wat God ons te zeggen heeft. En hoe je dat samen kunt doen.”

Hans karakteriseert de Open Kring als een kerk waarin de vieringen met name het kerk-zijn bepalen en inhoud geven. “We volgen wel een redelijk vast patroon in de vieringen, maar er is ook veel ruimte voor andere vormen. We doen wel eens experimenten waarbij je actief betrokken wordt bij de dienst. Ook maken we samen kunst, er is een cantorij en we hebben organisten die mooi improviseren. Soms zijn er bewust stiltes. Het is echt samen zoeken. Het spreekt me erg aan.”

“Voor mij is het een zoeken naar wat God ons te zeggen heeft. En hoe je dat samen kunt doen. Je hebt allemaal een verschillend verstaan van God. Als je elkaar daarin open kunt laten, dat vind ik mooi. Je leest een Schriftgedeelte en laat het op je inwerken. Er zijn verschillende dominees en dat is verfrissend. Ze brengen allemaal hun eigen woorden en inbreng mee.”

De Open Kring heeft ook een kerkelijk werker die zich specifiek inzet voor de jongeren. En er zijn diverse activiteiten rond kerst. “Het belangrijkste is dat we ons richten op de bron. De kern voor mij is dat je bewust zoekt naar wat buiten jou ligt. Ik ontvang inspiratie die me richting geeft in hoe je omgaat met de dingen in je dagelijks leven, het leven op aarde.”

Meer verhalen

“De kerk heeft een voorbeeldfunctie”

De Protestantse Gemeente Zwolle telt diverse wijkgemeenten en een kleurrijk gezelschap aan gemeenteleden. In deze rubriek Kerklid in beeld ontmoeten we Elise (1995) uit de Sionskerk. “In het nieuws lijkt het soms dat kerken achterop lopen, maar juist vanuit kerken moeten we onze verantwoordelijkheid nemen.”   Sinds bijna anderhalf jaar woont Elise samen met haar…

De kerk is voor mij… een plek waar ik me veilig voel

Carline Meijster (32) gaat graag naar de oecumenische kloostergemeenschap Taizé en wordt daar het meest geraakt door het samen zingen. ‘Door zingen voel ik me verbonden met God en de mensen om mij heen.’ Thuis, in haar Oosterkerk, ervaart ze diezelfde broederschap. Het samen zingen is niet de enige reden voor Carline om de Oosterkerk…

“Kerk-zijn is zoveel meer dan diensten op zondag!”

De Protestantse Gemeente Zwolle telt diverse wijkgemeenten en een kleurrijk gezelschap aan gemeenteleden. We ontmoeten Bianca Lubbers, jeugdouderling van de Stinskerk. “Het kerk-zijn is zoveel meer dan alleen de diensten op zondag. Samen kun je als gemeente zoveel meer doen. Daarmee opgroeien, dat gun ik ook kinderen en jongeren.” “De jeugd heeft mijn hart,” zegt…