Verhaal

“Kerk-zijn is zoveel meer dan diensten op zondag!”

Plaatsingsdatum: 11 november 2022

De Protestantse Gemeente Zwolle telt diverse wijkgemeenten en een kleurrijk gezelschap aan gemeenteleden. We ontmoeten Bianca Lubbers, jeugdouderling van de Stinskerk. “Het kerk-zijn is zoveel meer dan alleen de diensten op zondag. Samen kun je als gemeente zoveel meer doen. Daarmee opgroeien, dat gun ik ook kinderen en jongeren.”

“De jeugd heeft mijn hart,” zegt Bianca. Ongeveer 24 jaar werkte ze in de jeugdhulpverlening, de laatste jaren binnen welzijnsorganisatie Stimenz die de Veluwe als werkgebied heeft en waar ze sinds ruim twee jaar leidinggevende is.

Ze zit op de bank in de woonkamer van haar huis in Wilsum, een mooi dorp langs de IJssel tussen Zwolle en Kampen. Van 1999 tot 2018 woonde ze met haar man en kinderen (inmiddels 24, 19, 16 en 13 jaar) in Westenholte. Twaalf jaar lang was ze voorzitter van de Stinskids, zoals de kindernevendienst heet.  De betrokkenheid bij de Stinskerkgemeente is gebleven. Sinds ruim vier jaar is Bianca nu jeugdouderling en onlangs begon ze aan haar tweede termijn.

Beleid ontwikkelen

“Ik ben heel blij dat Gerrietta van Wijnen nu ook jeugdouderling is, en dat sinds september Jeroen Knol als jeugdwerker aan de Stinskerk verbonden is. We zijn samen beleid aan het ontwikkelen als vertrekpunt voor het jeugdwerk. Voor alle leeftijdsgroepen moet er een doorlopend aanbod zijn, vinden we.”

Volgens Bianca heeft de coronatijd zijn sporen nagelaten, zowel voor mensen uit de verschillende generaties als voor de kerkelijke gemeente. Zo is volgens haar een aantal vrijwilligers afgehaakt. “Maar het lukt ons om voor zowel kinderen als jongeren de activiteiten goed op de rit te hebben, met elke zondag oppasdienst en kindernevendienst en voor de tieners eens per maand een aparte viering in een eigen ruimte, parallel aan de reguliere kerkdienst. Daarnaast is er elke veertien dagen op donderdagavond de tienerkring Jong & Holy.”

Een ander voorbeeld hoe corona impact heeft, is volgens haar het online de kerkdienst bekijken. “Voor sommige mensen, zeker ook jongeren, is het wel makkelijk om zondagochtend de deur niet uit te hoeven en in de pyjama voor het beeldscherm te zitten. Maar kerk-zijn is zoveel meer dan dat. Het gaat erom dat je elkaar, als het even kan, ziet en ook echt ontmoet. Op zondag, maar ook op andere momenten in de week.”

Vakantie Bijbel Club

Wat betreft het jeugd- en jongerenwerk is Bianca blij met de activiteiten van de Vakantie Bijbel Club tijdens de schoolvakanties. Dat gebeurt vanuit de Stinskerk samen met mensen uit andere kerken. En ook de samenwerking met Freek van de Berg en anderen van Youth for Christ Zwolle stemt haar positief. “Zij maken gebruik van het kerkgebouw, ook voor individuele gesprekken met jongeren. Het is mooi om samen op te trekken. Dankzij hun werk komen er ook andere jonge mensen in beeld die je normaal niet snel ziet. Het is bovendien een mooie insteek die ze hebben: ‘Je mag zijn wie je bent, je hoort er ook bij’. Zo ben je als kerk ook aanwezig op onverwachte plekken in Westenholte.”

“Geloof is een rode draad in mijn leven, dat gun je anderen ook”

En wat betekent het geloof, als basis voor al haar inzet, voor Bianca? “Voor mij is geloven iets wat ik van kinds af aan heb meegekregen. Dat God er is, is voor mij vanzelfsprekend en ik ervaar het als een voorrecht dat ik dat basisvertrouwen heb meegekregen.” Twijfelt ze dan nooit? “Niet dat God er is,” zegt ze. “Geloof is een rode draad in mijn leven, dat gun je anderen ook. Net als de verbondenheid en onderlinge betrokkenheid die er is in de gemeente, dat je met elkaar meeleeft.

Kerk als waardevolle plek

“Toen één van onze kinderen op jonge leeftijd heel ziek was ervoeren we veel steun en bemoediging. En onlangs waren we 25 jaar getrouwd en ook dan merk je dat mensen aan je denken en delen in de vreugde. Het is goed om de kerk als plek van geloof, hoop en liefde ook tot een waardevolle plek te maken waar kinderen en jongeren zich thuis voelen en kunnen groeien in hun geloof.”

Tekst: Theo Brand
Foto: Hans van Eerbeek

Delen:
Terug naar verhalen overzicht