Kerkelijk bureau2020-07-07T11:11:10+02:00

I.v.m. vakantie alleen maandagmorgen open van 6 juli t/m 14 augustus.

Bij voorkeur op afspraak.


Adres:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
Tel.: 038 – 421 75 96  (van 8.30 tot 12.00 uur)
E-mail: administratie@pknzwolle.nl
Diaconaal consulent: 06-1018 6422

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.
Aangepaste openingstijden:
-Goede Vrijdag gesloten.
-Bevrijdingsdag 5 mei gesloten.
-de dag na Hemelvaart gesloten.
-Vakantieperiode: alleen op maandag open. Vakantieperiode: 6 juli t/m 14 augustus.

Collectemuntenverkoop:
Kerkelijk Bureau tijdens de openingstijden en zie ook onder ‘bijdragen’ bij ‘collecte munten’.

Kerkgeld-app voor digitaal collecteren:
De informatie is te vinden onder bijdragen – digitaal collecteren of klik hier.

Ledenadministratie:
Verandert er iets in uw situatie: geboorte, overlijden, huwelijk, verhuizing, op kamers etc., wilt u dat dan ook doorgeven aan het kerkelijk bureau? Alvast bedankt!!
Huwelijken graag uiterlijk 2 maanden voor de huwelijksdatum doorgeven.
Wilt u lid worden? Welkom! Een inschrijfformulier vindt u hier.
Wilt u geen lid meer zijn? Informatie over uitschrijving vindt u hier.
Gaat u verhuizen? Op kamers? Informatie over verhuizen vindt u hier.

Bijdragenadministratie:
CvK Protestantse Gemeente Zwolle
IBAN: NL54 RABO 0373 7341 66      
Zelf digitaal kerkbalans invoeren: klik hier.
Zie hiervoor ook onder ‘Bijdragen‘.

Andere rekeningnummers: 
Solidariteitskas: IBAN: NL32 RABO 0373 7341 74
Gaandeweg: IBAN: NL85 RABO 0373 7341 90