Zomervespers Grote Kerk: ‘Je leven als reis’

Nieuws

Op de zondagen in juli en augustus organiseert de werkgroep Michaëlsvieringen zomervespers in de Grote Kerk in Zwolle. De zomervespers beginnen om 19.00 uur. Elke zondag gaat een andere voorganger in de viering voor.

De Michaëlsvieringen hebben als kenmerk dat liederen, gezongen liturgische teksten en kerkmuziek een wezenlijke rol spelen. Dat willen we nog eens extra accentueren door in de oecumenische zomervespers nu eens niet een bepaald Bijbelgedeelte centraal te stellen, maar liederen.
Wie in het Liedboek (2013) bladert, vindt achterin een register met allerlei rubrieken, waaronder de rubriek ‘Levensreis’ en die kent weer een onderverdeling zoals: pelgrimage, roeping en navolging. ‘Je leven als reis’ is het centrale thema van de zomervespers. In elke viering worden telkens twee liederen toegelicht, liederen die natuurlijk ook worden gezongen.

Levensreis symboliseert een beeld voor je leven. Je kunt je levensloop verstaan als een tocht door de tijd van jou als enkeling en van ‘de kerk’ als collectief. Nog breder geformuleerd: als tocht van de mensheid. De in april overleden Paul van Vliet had het in een van zijn liederen (‘Ik ben zo vaak opnieuw begonnen’) over de levensreis als een optocht door de tijd, een optocht die je in geloofstaal kunt typeren als een gezamenlijke pelgrimage. Zo beschouwd gaat het dus ook om het innerlijk ruimte geven aan God om Hem en de naaste in liefde te ontmoeten. Een ‘wandelen met God’.

In de Bijbel lezen we heel vaak dat mensen onderweg zijn. Abraham, Jacob, Mozes, Jezus, Paulus, … En is het niet zo dat sinds Pinksteren het Woord door de wereld pelgrimeert? Ons leven als reis. Onderweg kun je van alles tegenkomen, kan er van alles met je gebeuren. We beleven schitterende momenten en uiterst pijnlijke. Onze Michaëlsvieringen kennen ook zelf de structuur van een pelgrimage, gericht op een plek met zang, gebed, lezing en woord waarin de Eeuwige ontmoet kan worden. Onze kerkruimte functioneert dan even als een schuilplaats op onze reis door de tijd die soms door een wildernis gaat (zie Liedboek 1973, lied 476).

Elke zondag in de maanden juli en augustus bent u weer welkom in onze schuilplaats.

Werkgroep Michaëlsvieringen

Meer nieuws

Nieuws

Many Nations, One People! Interculturele samenkomst 7 juli

In de regio Zwolle leven meer dan 115 nationaliteiten op een ontspannen manier met elkaar samen. Maar ook wel grotendeels langs elkaar heen. Juist in de kerk ontmoeten we elkaar als broers en zussen, uit elke stam en natie. Wij willen elkaar graag ontmoeten tijdens een interculturele samenkomst op zondagavond 7 juli, Sionskerk Glanerbeek 10…

Nieuws

Kloosterbioscoop 20 juni: ‘Hajo, een Joodse vluchteling’

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. De kloosterbioscoop sluit daarbij aan door te documentaire Hajo, een joodse vluchteling te vertonen. Documentairemaker Jacqueline de Bruijn zal zelf aanwezig zijn en deelnemen aan het nagesprek. De kloosterbioscoop is onderdeel van het programma-aanbod van de Dominicanenkerk in Zwolle en wordt tevens aangeboden in het kader van het programma Bezinning &…

Magazine

Het verhaal achter Windmolenpark Hattemerbroek

Geloof + Hoop + Liefde = Vrede Dicht bij het verkeersknooppunt Hattemerbroek aan de N50 richting Kampen staan vier windmolens. Bovenin de molen staan de woorden: Faith, Hope, Love en Peace. Wat is de betekenis en achtergrond hiervan? Jan Dunnink ging in gesprek met Jan van Werven, initiatiefnemer van het Windmolenpark Hattemerbroek. Het begon allemaal…