Nieuws

Zomervespers Grote Kerk: ‘Je leven als reis’

Plaatsingsdatum: 21 juli 2023

Op de zondagen in juli en augustus organiseert de werkgroep Michaëlsvieringen zomervespers in de Grote Kerk in Zwolle. De zomervespers beginnen om 19.00 uur. Elke zondag gaat een andere voorganger in de viering voor.

De Michaëlsvieringen hebben als kenmerk dat liederen, gezongen liturgische teksten en kerkmuziek een wezenlijke rol spelen. Dat willen we nog eens extra accentueren door in de oecumenische zomervespers nu eens niet een bepaald Bijbelgedeelte centraal te stellen, maar liederen.
Wie in het Liedboek (2013) bladert, vindt achterin een register met allerlei rubrieken, waaronder de rubriek ‘Levensreis’ en die kent weer een onderverdeling zoals: pelgrimage, roeping en navolging. ‘Je leven als reis’ is het centrale thema van de zomervespers. In elke viering worden telkens twee liederen toegelicht, liederen die natuurlijk ook worden gezongen.

Levensreis symboliseert een beeld voor je leven. Je kunt je levensloop verstaan als een tocht door de tijd van jou als enkeling en van ‘de kerk’ als collectief. Nog breder geformuleerd: als tocht van de mensheid. De in april overleden Paul van Vliet had het in een van zijn liederen (‘Ik ben zo vaak opnieuw begonnen’) over de levensreis als een optocht door de tijd, een optocht die je in geloofstaal kunt typeren als een gezamenlijke pelgrimage. Zo beschouwd gaat het dus ook om het innerlijk ruimte geven aan God om Hem en de naaste in liefde te ontmoeten. Een ‘wandelen met God’.

In de Bijbel lezen we heel vaak dat mensen onderweg zijn. Abraham, Jacob, Mozes, Jezus, Paulus, … En is het niet zo dat sinds Pinksteren het Woord door de wereld pelgrimeert? Ons leven als reis. Onderweg kun je van alles tegenkomen, kan er van alles met je gebeuren. We beleven schitterende momenten en uiterst pijnlijke. Onze Michaëlsvieringen kennen ook zelf de structuur van een pelgrimage, gericht op een plek met zang, gebed, lezing en woord waarin de Eeuwige ontmoet kan worden. Onze kerkruimte functioneert dan even als een schuilplaats op onze reis door de tijd die soms door een wildernis gaat (zie Liedboek 1973, lied 476).

Elke zondag in de maanden juli en augustus bent u weer welkom in onze schuilplaats.

Werkgroep Michaëlsvieringen

Delen:
Terug naar nieuwsoverzicht