Wek uw kracht en kom ons bevrijden

Nieuws

Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is (Lucas 24:21)

Het is de eerste dag van de week, na een bewogen weekend lopen twee leerlingen van Jezus somber en teleurgesteld naar huis. Rouwend om het verlies van hun meester en om vervlogen dromen. Ze hadden zo gehoopt dat Jezus de wereld zou veranderen. Dat Hij hen zou bevrijden van de Romeinse overheersers en een koninkrijk van recht en gerechtigheid zou vestigen op aarde, dat er eindelijk vrede zou zijn. Dan komt een vreemdeling bij hen lopen, het is Jezus maar ze herkennen hem niet, ‘hun blik werd vertroebeld’.
De vreemdeling vraagt waarom ze zo verdrietig zijn. Ze vertellen over Jezus, ‘een machtig profeet in woord en daad’, zijn veroordeling en kruisiging, terwijl zij hoopten dat hij Israël zou bevrijden. Dan vertelt de vreemdeling hun wat er allemaal in de wet en de profeten over Jezus geschreven staat. Wat een preek zal dat geweest zijn! Eenmaal thuis eten zij samen en wanneer Jezus het brood breekt, gaan hun ogen open en beseffen zij dat het Jezus zélf is. Jezus in hun midden!
Vlak daarna vertrekt Jezus. Gesterkt met nieuwe kracht lopen ze direct terug naar de leerlingen in Jeruzalem. Jezus heeft hen bevrijd van hun somberheid en wanhoop en vol vertrouwen vertellen ze het goede nieuws dat ‘De Heer werkelijk uit de dood is opgestaan’. Jezus leeft! Dit nieuws geeft nieuwe hoop!
Jezus’ dood en opstanding bevrijdt ons van zonden en het eeuwig oordeel, zoals Paulus schrijft in Romeinen 10:9: “Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered”. Dit houvast werkt bevrijdend en wekt kracht om te leven.

In de gevangenis, waar ik werk, zijn veel mensen op zoek naar houvast, naar vergeving, naar genade. Eenzaam in een cel, overgeleverd aan eigen gedachten, wroeging, en schuld, afgesneden van contact met dierbaren ervaren mensen een vicieuze cirkel waaruit zij zichzelf niet op eigen kracht kunnen bevrijden. Maar God is ook in de gevangenis aanwezig en waar God is, is hoop. God schrijft mensen niet af, bij God is altijd een nieuw begin mogelijk. In de gevangenis ontdekken mensen de God die liefdevol en genadig is, de God die door zijn Zoon Jezus toekomstperspectief biedt.
Geloof in een genadige God wordt in de gevangenis soms herontdekt. Dit werkt bevrijdend en daardoor kunnen sommigen zelfs zeggen ‘ik ben vrij, ook al zit ik gevangen’. Binnenkort vieren wij het feest van de Opstanding van Jezus Christus, het feest van nieuw leven! Laten we bidden om de kracht van Zijn Geest die ons allen wil bevrijden van datgene dat ons vasthoudt en ‘gevangenzet’. Net zoals Jezus de Emmaüsgangers nieuwe kracht gaf, zo geeft Hij ons kracht om midden in deze wereld te staan, gelovend dat wij met ons leven een verschil kunnen maken.

Dit artikel verscheen in ons magazine Gaandeweg.
Tekst en beeld: Maaike Broeksema, Diaconaal pastor Penitentiaire Inrichting Zwolle

Meer nieuws

Nieuws

Bastiaan Ragas: ‘In Gods naam’ op 14 maart in Odeon

Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Bas neemt jou mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, ontwapende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel onbegrijpelijkste…

Magazine

Vast wel: over vasten en vieren met kinderen en jongeren

Jeroen Knol is kerkelijk werker in de Stinskerk en de Sionskerk, deels op het gebied van jongerenwerk. Hij schrijft in dit artikel over vasten en vieren met kinderen en jongeren. “Iets ‘niet doen’ vinden kinderen lastig, en zeker als het om een lange periode gaat die voor hen nog moeilijk te overzien is.” ‘Vasten wint…

Nieuws

Scheppings(t)rouwviering op 14 februari in de Verrijzeniskerk

Op 14 februari 2024 vallen Aswoensdag en Valentijnsdag op dezelfde dag: liefde en lijden komen samen. In Zwolle wordt juist dan de eerste scheppings(t)rouwviering gehouden. “Een viering om ons liefdesverdriet te uiten over Gods lijdende schepping,” zo schrijven de organisatoren vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwolle. “We rouwen en zoeken hoop en verbinding bij…