Nieuws

Stimuleringsfonds

Plaatsingsdatum: 30 september 2019

Stimuleringsfonds Kerk laat je zien

Onderwerp: Het Stimuleringsfonds is op zoek naar een voorzitter en een secretaris!

Als Protestantse Gemeente Zwolle willen we het leven vanuit de Bijbelse boodschap met elkaar beleven en delen. Het is goed en mooi als het weer gaat ‘tintelen’ door dit op een vernieuwende wijze te doen. En misschien mogen we zo ook weer nieuwe mensen begroeten.

Om ideeën te ondersteunen heeft de Algemene Kerkenraad geld gereserveerd in de vorm van het Stimuleringsfonds ‘Kerk laat je zien’.
Het fonds wil een financiële ondersteuning geven aan die kleine of grotere projecten die een nieuwe impuls geven aan betrokkenheid vanuit het geloof van kerkleden bij elkaar én bij de stad. Kenmerkend aan de projecten is dat ze uitgaan van frisse ideeën, nieuwe wegen durven inslaan en dat ze, ook als de financiële ondersteuning op termijn wegvalt, door kunnen gaan.

De AK wordt geholpen door een kleine werkgroep die iedereen wil aanzetten tot het bedenken van die aansprekende ideeën en deze zo helpt aan te scherpen dat ze met een positief advies ter honorering aan de AK kunnen worden voorgelegd. De werkgroep is ook verantwoordelijk voor monitoring van de gehonoreerde projecten en toetsing van de meerwaarde die projecten hebben opgeleverd.

De werkgroep bestaat uit circa zes gemeenteleden, waarbij we een mix van vrouw/man, jong/oud, ‘kernlid’/‘randlid’ nastreven met verschillende  competenties zoals communicatie/marketing, theologie, financiën, beleidsmaker en veranderingen.

De enthousiaste werkgroep, die nu twee jaar bestaat, is op zoek naar twee nieuwe leden: een voorzitter en een secretaris. Als werkgroep vergaderen we kort maar krachtig, zijn we actiegericht en kritisch en willen we creatief meedenken met initiatiefnemers.
Gezien de huidige samenstelling van de werkgroep wordt vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk gevraagd te reageren.

Kom jij de werkgroep versterken? Wij kijken uit naar je aanmelding!

De werkgroep Stimuleringsfonds ‘Kerk laat je zien’

e-mail: pgzstimuleringsfonds@gmail.com
Aanmeldingen ontvangen we graag uiterlijk 7 december 2019

Delen:
Terug naar nieuwsoverzicht