Stimuleringsfonds

Nieuws

Stimuleringsfonds Kerk laat je zien

Onderwerp: Het Stimuleringsfonds is op zoek naar een voorzitter en een secretaris!

Als Protestantse Gemeente Zwolle willen we het leven vanuit de Bijbelse boodschap met elkaar beleven en delen. Het is goed en mooi als het weer gaat ‘tintelen’ door dit op een vernieuwende wijze te doen. En misschien mogen we zo ook weer nieuwe mensen begroeten.

Om ideeën te ondersteunen heeft de Algemene Kerkenraad geld gereserveerd in de vorm van het Stimuleringsfonds ‘Kerk laat je zien’.
Het fonds wil een financiële ondersteuning geven aan die kleine of grotere projecten die een nieuwe impuls geven aan betrokkenheid vanuit het geloof van kerkleden bij elkaar én bij de stad. Kenmerkend aan de projecten is dat ze uitgaan van frisse ideeën, nieuwe wegen durven inslaan en dat ze, ook als de financiële ondersteuning op termijn wegvalt, door kunnen gaan.

De AK wordt geholpen door een kleine werkgroep die iedereen wil aanzetten tot het bedenken van die aansprekende ideeën en deze zo helpt aan te scherpen dat ze met een positief advies ter honorering aan de AK kunnen worden voorgelegd. De werkgroep is ook verantwoordelijk voor monitoring van de gehonoreerde projecten en toetsing van de meerwaarde die projecten hebben opgeleverd.

De werkgroep bestaat uit circa zes gemeenteleden, waarbij we een mix van vrouw/man, jong/oud, ‘kernlid’/‘randlid’ nastreven met verschillende  competenties zoals communicatie/marketing, theologie, financiën, beleidsmaker en veranderingen.

De enthousiaste werkgroep, die nu twee jaar bestaat, is op zoek naar twee nieuwe leden: een voorzitter en een secretaris. Als werkgroep vergaderen we kort maar krachtig, zijn we actiegericht en kritisch en willen we creatief meedenken met initiatiefnemers.
Gezien de huidige samenstelling van de werkgroep wordt vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk gevraagd te reageren.

Kom jij de werkgroep versterken? Wij kijken uit naar je aanmelding!

De werkgroep Stimuleringsfonds ‘Kerk laat je zien’

e-mail: pgzstimuleringsfonds@gmail.com
Aanmeldingen ontvangen we graag uiterlijk 7 december 2019

Meer nieuws

Nieuws

Bastiaan Ragas: ‘In Gods naam’ op 14 maart in Odeon

Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Bas neemt jou mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, ontwapende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel onbegrijpelijkste…

Magazine

Vast wel: over vasten en vieren met kinderen en jongeren

Jeroen Knol is kerkelijk werker in de Stinskerk en de Sionskerk, deels op het gebied van jongerenwerk. Hij schrijft in dit artikel over vasten en vieren met kinderen en jongeren. “Iets ‘niet doen’ vinden kinderen lastig, en zeker als het om een lange periode gaat die voor hen nog moeilijk te overzien is.” ‘Vasten wint…

Nieuws

Scheppings(t)rouwviering op 14 februari in de Verrijzeniskerk

Op 14 februari 2024 vallen Aswoensdag en Valentijnsdag op dezelfde dag: liefde en lijden komen samen. In Zwolle wordt juist dan de eerste scheppings(t)rouwviering gehouden. “Een viering om ons liefdesverdriet te uiten over Gods lijdende schepping,” zo schrijven de organisatoren vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwolle. “We rouwen en zoeken hoop en verbinding bij…