Scheppings(t)rouwviering op 14 februari in de Verrijzeniskerk

Nieuws

Op 14 februari 2024 vallen Aswoensdag en Valentijnsdag op dezelfde dag: liefde en lijden komen samen. In Zwolle wordt juist dan de eerste scheppings(t)rouwviering gehouden. “Een viering om ons liefdesverdriet te uiten over Gods lijdende schepping,” zo schrijven de organisatoren vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwolle. “We rouwen en zoeken hoop en verbinding bij elkaar en God. Daarvoor gebruiken we zowel nieuwe als traditionele elementen en rituelen.” Muzikale begeleiding is door Schrijvers voor Gerechtigheid. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om 19.30 uur in de Verrijzeniskerk (CGK), Bachlaan 150 in Zwolle.

“We geloven dat God de Schepper is van hemel en aarde en dat Hij trouw is aan Zijn schepping. Maar het kan bijna niet anders dan dat Hij ook liefdesverdriet moet kennen omdat Zijn Meesterwerk beschadigd wordt. Als christenen delen we in dat liefdesverdriet omdat Gods goede schepping ons dierbaar is. Het lijden van alle schepselen en het zuchten van de schepping in al haar delen ‘als in barensnood’ ontstelt ons. Klimaatverandering, het onherstelbare verlies aan biodiversiteit, ja de teloorgang van Gods goede schepping zorgt bij veel mensen voor een scala aan (verborgen) ‘negatieve’ gevoelens. Zoals woede, verlorenheid, frustratie, verdriet, onmacht, verwarring, rouw, schuld en berouw.”

In deze viering willen de organisatoren die gevoelens de ruimte geven en voor Gods aangezicht brengen. “We gaan onze onmacht en woede en machteloosheid verwoorden vanuit de Schrift en uitzingen onder begeleiding van Schrijvers voor Gerechtigheid. Er is de mogelijkheid om een askruisje te halen, wanneer we onze schuld hebben beleden. We willen ons verdriet uiten en rouwen om wat voorgoed verloren is gegaan door het aansteken en doven van kaarsen. Zo krijg je op verschillende manieren de gelegenheid om uiting te geven aan wat je beleeft rondom de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijk zul je verbondenheid kunnen ervaren met anderen van allerlei achtergronden die deze gevoelens met je delen. En wanneer we dan samen door de diepte heen zijn gegaan, zullen we ons kunnen oprichten om te zoeken en te tasten naar hoop en licht. Want wat christenen kenmerkt en op de been houdt is: hoop. We geloven immers dat God niet los zal laten het werk van Zijn handen, ook al lijken alle harde feiten dat tegen te spreken. En we geloven dat God verlost, door dood en lijden heen. Dat geloven we op grond van dat ene beslissende feit: de opstanding van onze Heer Jezus Christus uit de doden.”

Meer nieuws

Nieuws

Bastiaan Ragas: ‘In Gods naam’ op 14 maart in Odeon

Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Bas neemt jou mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, ontwapende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Een reis door het meest geciteerde en misschien wel onbegrijpelijkste…

Magazine

Vast wel: over vasten en vieren met kinderen en jongeren

Jeroen Knol is kerkelijk werker in de Stinskerk en de Sionskerk, deels op het gebied van jongerenwerk. Hij schrijft in dit artikel over vasten en vieren met kinderen en jongeren. “Iets ‘niet doen’ vinden kinderen lastig, en zeker als het om een lange periode gaat die voor hen nog moeilijk te overzien is.” ‘Vasten wint…

Magazine

Vasten brengt dichter bij God

Het thema van de nieuwe editie van magazine Gaandeweg is ‘Vasten en vieren’. De redactie vroeg aan Theo Brand om een artikel te schrijven waarin hij zich richt op het vasten. We delen dat artikel hier online. “Van oudsher vormt de tijd voor Pasen een belangrijke periode. Precies op het moment dat in de supermarkten…