Scheppings(t)rouwviering op 14 februari in de Verrijzeniskerk

Nieuws

Op 14 februari 2024 vallen Aswoensdag en Valentijnsdag op dezelfde dag: liefde en lijden komen samen. In Zwolle wordt juist dan de eerste scheppings(t)rouwviering gehouden. “Een viering om ons liefdesverdriet te uiten over Gods lijdende schepping,” zo schrijven de organisatoren vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwolle. “We rouwen en zoeken hoop en verbinding bij elkaar en God. Daarvoor gebruiken we zowel nieuwe als traditionele elementen en rituelen.” Muzikale begeleiding is door Schrijvers voor Gerechtigheid. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om 19.30 uur in de Verrijzeniskerk (CGK), Bachlaan 150 in Zwolle.

“We geloven dat God de Schepper is van hemel en aarde en dat Hij trouw is aan Zijn schepping. Maar het kan bijna niet anders dan dat Hij ook liefdesverdriet moet kennen omdat Zijn Meesterwerk beschadigd wordt. Als christenen delen we in dat liefdesverdriet omdat Gods goede schepping ons dierbaar is. Het lijden van alle schepselen en het zuchten van de schepping in al haar delen ‘als in barensnood’ ontstelt ons. Klimaatverandering, het onherstelbare verlies aan biodiversiteit, ja de teloorgang van Gods goede schepping zorgt bij veel mensen voor een scala aan (verborgen) ‘negatieve’ gevoelens. Zoals woede, verlorenheid, frustratie, verdriet, onmacht, verwarring, rouw, schuld en berouw.”

In deze viering willen de organisatoren die gevoelens de ruimte geven en voor Gods aangezicht brengen. “We gaan onze onmacht en woede en machteloosheid verwoorden vanuit de Schrift en uitzingen onder begeleiding van Schrijvers voor Gerechtigheid. Er is de mogelijkheid om een askruisje te halen, wanneer we onze schuld hebben beleden. We willen ons verdriet uiten en rouwen om wat voorgoed verloren is gegaan door het aansteken en doven van kaarsen. Zo krijg je op verschillende manieren de gelegenheid om uiting te geven aan wat je beleeft rondom de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijk zul je verbondenheid kunnen ervaren met anderen van allerlei achtergronden die deze gevoelens met je delen. En wanneer we dan samen door de diepte heen zijn gegaan, zullen we ons kunnen oprichten om te zoeken en te tasten naar hoop en licht. Want wat christenen kenmerkt en op de been houdt is: hoop. We geloven immers dat God niet los zal laten het werk van Zijn handen, ook al lijken alle harde feiten dat tegen te spreken. En we geloven dat God verlost, door dood en lijden heen. Dat geloven we op grond van dat ene beslissende feit: de opstanding van onze Heer Jezus Christus uit de doden.”

Meer nieuws

PKN Zwolle

Vrede vinden in gevangenschap – hoe doe je dat?

Schuin tegenover Tuinland in Zwolle-Zuid staat een bijzonder gebouw met rode stenen: de penitentiaire inrichting (PI) Zwolle. Bijzonder aan deze gevangenis is dat er (gescheiden) zowel mannen als vrouwen zitten, verspreid over verschillende afdelingen. Waaronder een ISD-afdeling (voor veelplegers), een extra zorgvoorziening en een afdeling voor vrouwelijke terroristen. Ook is er een penitentiair psychiatrisch centrum….

Magazine

Ontvang vrede en deel die uit!

“Er is veel onrust om ons heen. In het Midden-Oosten, in Oekraïne en op zoveel andere plekken kunnen mensen niet zorgeloos leven. Dat geldt trouwens ook voor mensen dichtbij, misschien wel voor u, voor jou, dat er vooral zorg en onrust in het leven is.” Een overweging van ds. Gert-Jan Codée, predikant van de Jeruzalemkerk….

Magazine

Weiger een vijand te zijn!

Column uit Gaandeweg, zomernummer 2024. Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende dreiging van landonteigening, stelt de familie Nassar zich op een geweldloze en creatieve manier op. Dat doen zij in het voetspoor van Jezus met als motto ‘Wij weigeren vijanden te zijn’. De Palestijns-christelijke familie runt ‘Tent of Nations’, een educatieve boerderij en tevens vredesproject…