In actie voor de Zwolse voedselbank

Nieuws

Meer en meer mensen in Zwolle moeten gebruikmaken van de voedselbank. Om te zorgen dat de voedselbanken deze mensen kunnen blijven helpen, komen Zwolse kerken in actie.

De voedselbank helpt mensen die het zelf even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Als de coronacrisis ons iets leert, is het wel dat tegenslag iedereen kan treffen. Sinds maart steeg het aantal Nederlanders dat hulp nodig heeft van de voedselbank al met 8%, in Zwolle is er zelfs een stijging van 22% ten opzichte van vorig jaar. En dat terwijl, ook door de corona-pandemie, de voedselbanken minder producten aangeleverd krijgen.

Door de coronacrisis hebben steeds meer mensen niet voldoende geld om eten te kopen.

Doen wat nog wél kan
Diaconieën in Zwolle zetten zich al jaren in voor de voedselbank. In de Adventskerk en Oosterkerk bijvoorbeeld door het inzamelen van producten. Vanwege de coronamaatregelen is dit nu niet mogelijk. Daarom vragen beide kerken nu om een financiële bijdrage voor de voedselbank Zwolle. Hiermee kan de voedselbank zorgen dat de pakketten gevuld blijven en iedereen die dat nodig heeft van eten wordt voorzien.

Help mee!
Een bijdrage leveren aan de voedselbank kan op: IBAN rekeningnummer NL56 INGB 0001 4861 19 t.n.v. Voedselbank Zwolle e.o. o.v.v. Aankoop voedsel.

Meer nieuws

Nieuws

“Woar bin ie d’r iene van?” – viering over identiteit

Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie organiseert dit najaar drie laagdrempelige vieringen rondom identiteit en navolging in de regio. De tweede avond, zondag 19 november, staat in het teken van familie. Hoeveel invloed hebben onze bloedverwanten op onze identiteit en de keuzes die we maken? “Woar bin ie d’r iene van?” Zondag 19 november 19 – 20…

Nieuws

Ries Nieuwkoop: “Het Evangelie is tegenwind”

Zwollenaar Ries Nieuwkoop werd in 1973 bevestigd als predikant in Balk. Afgelopen zomer ging hij – precies vijftig jaar en één dag later – voor het laatst voor in dezelfde Friese gemeente. Ook die keer ging de preek over Mattheus 7:21, de tekst op de gevelsteen van de kerk in Balk (It Breahûs). Jan Nauta…