Het verhaal achter Windmolenpark Hattemerbroek

Magazine

Geloof + Hoop + Liefde = Vrede

Dicht bij het verkeersknooppunt Hattemerbroek aan de N50 richting Kampen staan vier windmolens. Bovenin de molen staan de woorden: Faith, Hope, Love en Peace. Wat is de betekenis en achtergrond hiervan? Jan Dunnink ging in gesprek met Jan van Werven, initiatiefnemer van het Windmolenpark Hattemerbroek.

Het begon allemaal in 1997 met de aanvraag van een milieuvergunning voor de recyclinglocatie van Van Werven in Hattemerbroek. Dat was de start voor het initiatief van de windmolens. Tussen start en realisatie liggen niet minder dan 24 jaar: ze draaiden voor het eerst in 2021. Vanwaar die lange aanlooptijd?

De oorzaak blijkt een combinatie van factoren: enerzijds ambtelijke procedures zoals diverse onderzoeken met betrekking tot mogelijke schadelijke gevolgen voor achtereenvolgens vogels, zoogdieren, vleermuizen en zelfs bijen. Anderzijds was er weerstand van omwonenden. Dat laatste
leidde zelfs tot een gang naar de Raad van State. Toen deze instantie het initiatief afwees, zeiden zelfs de adviseurs rond Van Werven: “Jan, zie er maar van af”.

Maar dat moet je niet tegen Jan van Werven zeggen. Hij voelde zich gemotiveerd om juist nú te proberen door te zetten en te bewijzen dat zijn plannen een juiste visie op de toekomst waren. De houding van de gemeente in het hele proces omschrijft hij als “kritisch positief”.

Jan van Werven: ik had geen behoefte aan reclame-uitingen van commerciële partijen. Wat dan wel?

Jan van Werven besloot goed naar de bezwaren van de bewoners te luisteren, terwijl hij zich afvroeg: ”Hoe kan ik met hen tot een akkoord komen?” Vervolgens kwam hij met tegemoetkomingen. De windmolens zullen maximaal 25 jaar in bedrijf blijven; bewoners die binnen 1500 meter van de molens wonen (75 woningen) ontvangen jaarlijks een vergoeding voor mogelijke overlast. Van de opbrengst van de windmolens zal jaarlijks maximaal € 24.000 in
het Duurzaamheidsfonds gestort worden. Dit fonds ondersteunt diverse lokale initiatieven. Het beheer berust bij EMH Energie Maatschappij Hattemerbroek, het bedrijf dat Jan na zijn pensionering begon en waarin ook zijn twee dochters actief zijn. Overigens wel bizar om te constateren dat een project dat maximaal 25 jaar operationeel is, 24 jaar aan voorbereiding heeft gekost. Wat de bewonersprotesten betreft concludeert Jan tevreden: “Je hoort ze niet meer”.

Vanwaar de vier woorden op de molens? Jan van Werven: ik had geen behoefte aan reclame-uitingen van commerciële partijen. Wat dan wel? Daarbij werd hij geïnspireerd door een voorval dat één van zijn dochters overkwam. Zij raakte betrokken bij een verkeersongeval en haar letsel was dusdanig dat haar kans op overleven gering was. Toch heeft zij het overleefd en kan nu een redelijk normaal leven leiden met haar man en kinderen. Dat ervaart Jan als “hulp van hierboven”. Dat onze Schepper heeft “ingegrepen” is voor hem zeker. Zodoende kwam hij op Geloof, Hoop en Liefde. En als die drie worden toegepast ontstaat er vanzelf Vrede.

Om graffiti te weren zijn er aan de voet van de molens vijf meter hoge stickerafbeeldingen aangebracht. Het zijn afbeeldingen van historische gebouwen in de gemeente Oldebroek: het historische kerkje van Oldebroek (Geloof), molen De Hoop (Hoop), de zorgboerderij (Liefde) en de duiventil bij de A28 (Vrede).

De molens draaien sinds 2021. Zij wekken energie op voor 11.000 huishoudens (39 miljoen kWh) en besparen 17.000 ton CO₂-uitstoot per jaar. Na ongeveer vijftien jaar zijn de investeringen terugverdiend, maar dan is er een grootscheeps onderhoudsbeurt nodig, waar weer
investeringen mee gemoeid zijn.

Motivatie

Jan van Werven: “Puur zakelijk gezien ga je er geen 24 jaar voorbereidingstijd in stoppen. Dit kun je alleen volhouden als je door een ideaal gedreven wordt. Dit project is een antwoord aan mijzelf en aan mijn dochters op de vraag: wat heb jij gedaan om te proberen een betere wereld achter te laten? Dit is mijn bijdrage aan duurzaamheid en rentmeesterschap”.

Er is sprake van een tweespalt: ’s winters minder opwekking, meer verbruik en ’s zomers andersom. De oplossing ligt voor de hand: overtollige energie ’s zomers opslaan om ’s winters te kunnen gebruiken. Dat is de volgende uitbreiding van het project: de installatie van opslagbatterijen evenals de installatie van zonnepanelen. Daarmee zal het project steeds beter aan de energievraag voldoen.

Meer informatie: op de sites www.emhbv.com en www.windmolenparkhattemerbroek.nl.

Meer nieuws

Nieuws

Many Nations, One People! Interculturele samenkomst 7 juli

In de regio Zwolle leven meer dan 115 nationaliteiten op een ontspannen manier met elkaar samen. Maar ook wel grotendeels langs elkaar heen. Juist in de kerk ontmoeten we elkaar als broers en zussen, uit elke stam en natie. Wij willen elkaar graag ontmoeten tijdens een interculturele samenkomst op zondagavond 7 juli, Sionskerk Glanerbeek 10…

Nieuws

Kloosterbioscoop 20 juni: ‘Hajo, een Joodse vluchteling’

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. De kloosterbioscoop sluit daarbij aan door te documentaire Hajo, een joodse vluchteling te vertonen. Documentairemaker Jacqueline de Bruijn zal zelf aanwezig zijn en deelnemen aan het nagesprek. De kloosterbioscoop is onderdeel van het programma-aanbod van de Dominicanenkerk in Zwolle en wordt tevens aangeboden in het kader van het programma Bezinning &…

Magazine

Talitha Nawijn: “Zingen is ook uiten wat in je hart leeft”

Zwolle staat bekend als een van de steden met de meeste koren. Volgens de Zwolse Zangraad zijn er maar liefst 70 koren, waarbij 55 aangesloten bij de Zwolse Zangraad. Samen zijn dat zo’n 1600 zangers (bron: zwolsezangraad.nl). Talitha Nawijn is dirigent van één van deze koren: gospelkoor Grace en Glory. Daarnaast is ze zangeres en…