Heilige Huisjes: stand van zaken

Nieuws

Graag praten we u weer even bij over het project ‘Heilige Huisjes, ruimte voor het hart van de kerk’. Dit keer door middel van de eerste digitale nieuwsbrief. Allereerst willen we laten zien ‘waar we zitten’ in het proces? Dat doen we in volgorde van de verschillende trajecten:

attachment

Kerkgebouwen
Het rapport van KAAder Kerkadvies, waarin alle kerkgebouwen van de Protestantse gemeente Zwolle zijn beschreven en geanalyseerd, is vandaag afgerond en nu ook op de website in te zien. 

Aan het eind van dit traject bleek met name dat het helder en vergelijkbaar krijgen van alle cijfers nog best ingewikkeld.

Wijkwerkgroepen
Na de gezamenlijke Kick off van 7 maart, zijn 6 wijkwerkgroepen hard aan het werk gegaan om antwoord te geven op de vragen die vanuit de stuurgroep aan de wijken zijn gesteld. Naast het beschrijven van de huidige wijkgemeente gaat het daarbij ook om een visie op wat langere termijn. Op dit moment zijn er twee reacties binnen en verwachten we de andere binnenkort. Het projectteam, bestaande uit onder andere de voorzitters van de wijkwerkgroepen, zal alle input verwerken tot een presentatie in de Algemene Kerkenraad op 11 juni. Deze presentatie zal ook geplaatst worden op de website.

We zijn bijzonder dankbaar voor de manier waarop de wijkgemeenten/ wijkkerkenraden, naast het vele andere werk, deze pittige opdracht hebben opgepakt en nu ook (bijna) afgerond.

Onderzoek kerkelijk bureau
Het onderzoek naar het kerkelijk bureau van de toekomst is in volle gang. Na het beschrijven van de huidige situatie worden nu lijnen uitgezet naar de toekomst: wat moet er op het kerkelijk bureau gebeuren en welke mensen hebben we daarvoor nodig. Welke invloed hebben verdergaande automatisering en afnemende ledenaantallen op de omvang van de bezetting op het kerkelijk bureau? De eerste rapportage zal begin juni worden afgerond.
 
Wensen en mogelijkheden
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 11 juni komt alle bovengenoemde informatie op tafel. De analyse van de kerkgebouwen, de wensen en visie van de wijken, de voorstellen voor het kerkelijk bureau én de financiële randvoorwaarden. Het is aan het projectteam om uit de confrontatie/verbinding van wensen en mogelijkheden een aantal scenario’s te ontwikkelen en een advies aan de Algemene Kerkenraad uit te brengen: een eerste conceptadvies.
 
De gemeente betrekken
Op dit punt gekomen is het goed u op de hoogte stellen van een wijziging in de projectplanning. En wel de volgende: Voordat de Algemene Kerkenraad een besluit neemt zal het projectteam het conceptadvies eerst delen met de gemeente. Eind september/begin oktober zal het projectteam op een gemeenteavond (of meerdere gemeenteavonden) het opgestelde advies presenteren en proberen daar zoveel mogelijk reacties op te krijgen. Mogelijk leiden deze reacties tot aanpassingen van het advies dat daarna aan de  Algemene Kerkenraad zal worden aangeboden. Over dat advies zal de Algemene Kerkenraad een besluit nemen, wel een ‘voorgenomen besluit’ genoemd. Dat besluit zal dan op een gemeenteavond aan u worden voorgelegd. Het officiële ‘kennen en horen’: De gemeente wordt hierin gekend en hierover gehoord. Kortom, ook dan is uw reactie van belang. Daarna zal de Algemene Kerkenraad, alle reacties wegende, een definitief besluit nemen.

Vervolg
Zijn we er dan? Nee! Dan start het proces om de besluiten uit te voeren, verbeteringen en bezuinigingen daadwerkelijk te realiseren, afscheid te nemen van wat soms dierbaar is, het verlies te nemen en een plek te geven, aan nieuwe vormen van kerk-zijn te bouwen enz. ….

En waarom doen we dit allemaal ook al weer? Bekijk de nieuwe vlog van Maarten Westerduin.

https://youtu.be/r2YmeFbSqoY 
 

Meer nieuws

Nieuws

Many Nations, One People! Interculturele samenkomst 7 juli

In de regio Zwolle leven meer dan 115 nationaliteiten op een ontspannen manier met elkaar samen. Maar ook wel grotendeels langs elkaar heen. Juist in de kerk ontmoeten we elkaar als broers en zussen, uit elke stam en natie. Wij willen elkaar graag ontmoeten tijdens een interculturele samenkomst op zondagavond 7 juli, Sionskerk Glanerbeek 10…

Nieuws

Kloosterbioscoop 20 juni: ‘Hajo, een Joodse vluchteling’

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. De kloosterbioscoop sluit daarbij aan door te documentaire Hajo, een joodse vluchteling te vertonen. Documentairemaker Jacqueline de Bruijn zal zelf aanwezig zijn en deelnemen aan het nagesprek. De kloosterbioscoop is onderdeel van het programma-aanbod van de Dominicanenkerk in Zwolle en wordt tevens aangeboden in het kader van het programma Bezinning &…

Magazine

Het verhaal achter Windmolenpark Hattemerbroek

Geloof + Hoop + Liefde = Vrede Dicht bij het verkeersknooppunt Hattemerbroek aan de N50 richting Kampen staan vier windmolens. Bovenin de molen staan de woorden: Faith, Hope, Love en Peace. Wat is de betekenis en achtergrond hiervan? Jan Dunnink ging in gesprek met Jan van Werven, initiatiefnemer van het Windmolenpark Hattemerbroek. Het begon allemaal…