Column: Andere vragen stellen

Nieuws

Martin Jans (studentenpredikant Zwolle) schreef dit keer de column in magazine Gaandeweg

‘Ik ben er zat van om steeds mezelf te moeten zijn’, zo vertelde een student. Ze zat onderuitgezakt in een stoel op mijn kantoor, haar voeten op tafel. Het kwam omdat ze in haar studie heel vaak vragen kreeg als ‘wie ben jij?’, ‘wat wil jij echt zelf?’ en ‘wat wil jij over vijf jaar bereikt hebben?’. Allemaal vragen die haar vooral zien als los individu. Dat overkomt studenten vaak: in hun opleiding, maar ook daarbuiten als ze op Instagram lezen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen geluk.

Deze student voelde zich overvraagt, maar ze wist niet precies waarom, ze had geen idee waar dat aan lag. Het is misschien een grote sprong, maar ik moest aan haar denken bij het thema van dit nummer van Gaandeweg (3 x 1 = 1). Het heeft te maken met een mensbeeld. Een opvatting over wie wij zijn als mens. Heel dominant in onze cultuur is om een mens als een los individu te zien.

De christelijke traditie vertelt van een ander beeld van de mens. En dat lees ik terug in oude gedachten over God. Over God als Vader, Zoon en Geest. Het bijzondere van die drie woorden is dat ze niet zomaar los van elkaar kunnen bestaan. Zo bestaat een vader alleen dankzij een kind en een zoon alleen dankzij een vader. Ze zijn van elkaar afhankelijk. Wij als mensen zijn geschapen naar het beeld van God. Als God ten diepste relationeel is, zijn wij dat ook.

Wat zou het mooi zijn als deze student ook zo benaderd wordt en zij zich gezien weet als een ten diepste relationeel wezen. Als we haar andere vragen stellen dan die waar ze zo zat van is. Bijvoorbeeld zoiets als: Wie ben jij als dochter of als kleinkind? Wie is er als een moeder of vader voor jou? En ook: Wat voor vriendin, medestudent of geliefde ben jij? Wat voor collega of werkgever wil jij zijn? Of voor de verdere toekomst: Hoe zie jij jezelf als bewoner van deze planeet. Of: Wat voor medemens wil jij zijn voor een toekomstige generatie?

Als je dit leest, lees dan deze laatste vragen nog eens. Kies er een uit. Wat is jouw antwoord?

Meer nieuws

Nieuws

“Woar bin ie d’r iene van?” – viering over identiteit

Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie organiseert dit najaar drie laagdrempelige vieringen rondom identiteit en navolging in de regio. De tweede avond, zondag 19 november, staat in het teken van familie. Hoeveel invloed hebben onze bloedverwanten op onze identiteit en de keuzes die we maken? “Woar bin ie d’r iene van?” Zondag 19 november 19 – 20…

Nieuws

Ries Nieuwkoop: “Het Evangelie is tegenwind”

Zwollenaar Ries Nieuwkoop werd in 1973 bevestigd als predikant in Balk. Afgelopen zomer ging hij – precies vijftig jaar en één dag later – voor het laatst voor in dezelfde Friese gemeente. Ook die keer ging de preek over Mattheus 7:21, de tekst op de gevelsteen van de kerk in Balk (It Breahûs). Jan Nauta…