Geen categorie

Al meer dan 100 gebruikers van Collecte app

Plaatsingsdatum: 29 februari 2020

Vanaf begin dit jaar is het mogelijk om digitaal deel te nemen aan de collecten. Inmiddels hebben we het 100-ste gemeentelid mogen noteren die de kerkgeld-app heeft gedownload op zijn of haar smartphone of tablet. En elke week komen er nieuwe gebruikers bij. Ook het bedrag dat digitaal aan de collecten wordt gegeven neemt elke week toe en bedraagt inmiddels al meer dan 6% van de collecteopbrengsten.  Het gebruik van de kerkgeld-app blijkt in de praktijk simpel te zijn en administratief levert het de Protestantse Gemeente Zwolle alleen maar voordeel op.

Het voornemen is later dit jaar ook via de kerkgeld-app het mogelijk te maken collectemunten te bestellen en de weekbrieven te verzenden.

Delen: