Diaconie project

Zondagmiddag opvang dak- en thuislozen

Plaatsingsdatum: 30 oktober 2017

In Zwolle hoeven mensen niet op straat te slapen. Hiervoor is de daklozenopvang de Herberg. Verder zijn er in de stad meerdere voorzieningen waar ze de dag kunnen doorbrengen. Maar deze plek is er niet op zondag. Die was er wel, maar is door de gemeente wegbezuinigd. Op zondag zwierven er velen doelloos door de stad. Drie kerken hebben het initiatief genomen tot een zondagmiddagopvang in het inloophuis de Bres. Ruim 25 vrijwilligers zorgen er nu voor dat het inloophuis de Bres op zondagmiddag geopend is. Er wordt kachelwarmte geboden, menselijke warmte en een medemens die luistert. De zondag telt zo’n 25 tot 30 bezoekers. Opmerkelijk is het dat het niet alleen dakloze mensen betreft, maar ook zij die door eenzaamheid de leegte van de zondagmiddag ontvluchten.

Inloophuis De Bres
Heiligeweg 1, Zwolle
038 – 421 31 55

Delen:
Terug naar diaconie projecten