Welkom in de kerk!2022-09-06T13:47:27+02:00


Loop jij weleens naar binnen in de kerk? Om even stil te worden. Om inspiratie op te doen, mensen te ontmoeten. Wij, de zes kerken van de Protestantse Gemeente Zwolle, nodigen je van harte uit! Op deze website maken we graag alvast kennis.