Stimuleringsfonds2019-01-17T12:54:00+01:00

Stimuleringsfonds   ‘Kerk laat je zien’ 

Stimuleringsfonds    

Als Protestantse Gemeente Zwolle willen we het leven vanuit de Bijbelse boodschap met elkaar beleven en delen. Het is goed en mooi als het weer gaat ‘tintelen’ door dit op een vernieuwende wijze te doen. En misschien mogen we zo ook weer nieuwe mensen begroeten.

Om mogelijke ideeën te ondersteunen heeft de Algemene Kerkenraad geld gereserveerd in de vorm van het Stimuleringsfonds ‘Kerk laat je zien’.
Het fonds wil een financiële ondersteuning geven aan die kleine of grotere projecten die een nieuwe impuls geven aan betrokkenheid vanuit het geloof van kerkleden op elkaar én bij de stad. Kenmerkend aan de projecten is dat ze uitgaan van frisse ideeën, nieuwe wegen durven inslaan en dat ze, ook als de financiële ondersteuning op termijn wegvalt, door kunnen gaan.

Coach
Omdat het best lastig is deze nieuwe impuls ook echt op een vernieuwende wijze vorm te geven, is gezocht naar een coach voor diegene die een aanvraag in wil dienen. Een creatief iemand, die gewend is om met vernieuwende trajecten bezig te gaan, die stimulerend en enthousiast mee wil en kan denken. We hebben ds. Mariska van Beusichem, stadspastor, bereid gevonden deze rol van coach op zich te nemen.
Zij kan meedenken vanuit welk idee het plan ontwikkeld is en of de gekozen uitvoering haalbaar lijkt.

Deel je idee
Heb je een projectidee, dan word je uitgenodigd een gesprek aan te vragen met ds. Mariska van Beusichem. Het eerste gesprek van maximaal 2 uur wordt betaald uit het stimuleringsfonds zelf. In het plan dat daarna mogelijk wordt ingediend, kan je, in overleg met Mariska van Beusichem, ook begeleidingskosten opnemen voor de verdere loop van het project.
We hopen door deze ondersteuning op prachtige projecten. Waarin je met mensen in gesprek komt die je anders misschien niet bereikt.
Om inspiratie op te doen kun je ook eens kijken op www.lerenpionieren.nl/praktijkverhalen.

Uiterlijk 1 april 2019 kun je een nieuwe projectaanvraag indienen. In de bijlage bij deze brief vind je weer het formulier projectaanvraag en de daarbij behorende begroting.

Ben jij degene die een mooi plan heeft of ken je iemand anders met zo’n idee? Dan is het goed contact op te nemen met ds. van Beusichem: mariskavanbeusichem@academiehuis.nl

Wij kijken uit naar nieuwe plannen!

De commissie Stimuleringsfonds ‘Kerk laat je zien’.

email: pgzstimuleringsfonds@gmail.com