Zondag 9 september

Zondag 9 september

Datum: 09-09-2018

Doelcollecte: Wijkkas

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. J.T. Tissink (startzondag, Adventskerkcantorij)

GROTE KERK
19.00 uur Michaëlsviering – Taizéviering

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G. van den Berg, IJsselmuiden (opening winterwerk)
17.00 uur ds. J.A. Brussaard, IJsselmuiden

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema en dhr. D.J. Steenbergen (startzondag)
14.00 uur dienst (Perki-dienst)

OPEN KRING
9.30 uur ds. A. Pietersma (dopen)

SIONSKERK
10.00 uur ds. J.P. van Ark, Wapenveld

STINSKERK
9.30 uur ds. M. Zoeteweij, Lemele
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

HOOFDHOF
9.30 uur ds. L.A. Burggraaff

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker (startzondag)

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur D. Ribs
ISALA  10.00 uur mw. A.A. Lagendijk
REHOBOTH   9.30 uur ds. J. Kuik, Kampen
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. K. Fredriks
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. W. Treep

2018-07-26T15:28:09+02:00