Zondag 9 oktober

Zondag 9 oktober

Datum: 09-10-2022

(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie)

Doelcollecte: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam (doop)

GROTE KERK (website: klik hier)
17.00 uur Vesper, ds. E.R. Jonker

JERUZALEMKERK
9.30 uur dr. G.J. Codée (viering Heilig Avondmaal)
17.00 uur ds. G.J. Codée (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (doopdienst, Sjema)
16.30 uur Open DeurDienst met ds. P.F. de Boer (m.m.v. Chr. Gemengd Koor)

STINSKERK
9.30 uur ds. G.C. van Rheenen (doopzondag)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J.M. Rohaan (Groene kerk/ Michadienst)

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker (Avondmaal)

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur H. Spoelstra
ISALA 10.00 uur overdenking via patiënten-TV
REHOBOTH 10.00 uur ds. S. Bakker, Urk
ZONNEHUIS geen dienst
RIVIERENHOF 10.30 uur dhr. J. Mulder, Zwolle

 

2022-09-14T13:04:27+02:00