Zondag 9 mei

Zondag 9 mei

Datum: 09-05-2021

diensten via internet en soms weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Wijkkas

ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk)
9.30 uur ds. E. Urban

GROTE KERK (locatie Oosterkerk)
(voorlopig geen vieringen; info hier)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
19.00 uur Prop. J. Admiraal, Rouveen

OOSTERKERK
gezamenlijk; in Adventskerk

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (doopdienst)

STINSKERK
9.30 uur ds. M. Zoetewey, Lemele
19.00 uur voorlopig geen dienst ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur mw. D. Lips, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. J. Doelman, Zwolle

ANDERE DIENSTEN
ISALA tot nader order geen diensten
REHOBOTH voorlopig geen diensten
ZONNEHUIS voorlopig geen diensten

 

2021-04-08T10:49:17+02:00