Zondag 9 augustus

Zondag 9 augustus

Datum: 09-08-2020

diensten via internet (En soms ook weer diensten in de kerk. Kijk op de (wijk-)website voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Onderhoud kerkgebouwen

ADVENTSKERK
10.00 gezamenlijke dienst vanuit de Oosterkerk

GROTE KERK
19.00 uur ZomerVesper, ds. H. Mijnders

JERUZALEMKERK
9.30 uur dr. J. Kommers, Harderwijk
19.00 uur ds. J.H. van Wijk, Windesheim

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema (gezamenlijk met de Adventskerk)

OPEN KRING
9.30 uur mw. J. van der Zee

SIONSKERK
10.00 uur ds. W.P. Ferguson, Zwolle

STINSKERK
9:30 uur ds. G.C. van Rheenen
19.00 uur (geen avondontmoetingsdienst Westenhage i.v.m. corona)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. A. Tol, Dalfsen

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. N. van den Briel

ANDERE DIENSTEN
ISALA  geen dienst i.v.m. corona
REHOBOTH geen dienst i.v.m. corona
RIVIERENHOF geen dienst i.v.m. corona
ZONNEHUIS geen dienst t/m 31 augustus ivm Corona

 

2020-07-20T11:56:39+02:00