Zondag 7 juli

Zondag 7 juli

Datum: 07-07-2019

Doelcollecte: Jeugddiaconaat

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. I.P. Epema

GROTE KERK
19.00 uur Orgel-/Zomervesper

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. J. Boer, Ermelo
19.00 uur ds. J.W. Bassie, Groningen

OOSTERKERK
10.00 uur dhr. Dirk Jan Steenbergen (afscheid oudste kinderen kinderkring)

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu (doopdienst?)

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (Heilig Avondmaal, zittend)

STINSKERK
9.30 uur ds. P.E.G. Wiekeraad, Uelsen
19.00 uur (avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J.M. Rohaan (E-meeting)
19.00 uur Vesper

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur D. Ribs
ISALA   10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH   9.30 uur ds. E. van ’t Slot, Westenholte
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. W.P. Ferguson, Zwolle (HA)
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins

2019-06-11T17:21:15+02:00