Zondag 7 februari

Zondag 7 februari

Datum: 07-02-2021

diensten via internet en soms in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Werelddiaconaat

ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk)
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam

GROTE KERK (locatie Oosterkerk)
17.00 uur Michaëlsviering (Taizé)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. W. Verboom, Harderwijk
17.00 uur ds. G.J. Codée

OOSTERKERK
(gezamenlijk met Adventskerk)

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (doopdienst)

STINSKERK
10.00 uur StinsContaKtdienst; mw. L. Brugmans (Kerk en School)
19.00 uur voorlopig geen dienst ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J.M. Rohaan (ZWO-zondag) (m.m.v. de Bromvlieg)

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur D. Zanting
ISALA tot nader order geen diensten
REHOBOTH 10.00 uur voorlopig geen diensten
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Knol
ZONNEHUIS voorlopig geen diensten

2021-01-27T14:33:35+01:00