Zondag 6 september

Zondag 6 september

Datum: 06-09-2020

diensten via internet (En soms ook weer diensten in de kerk. Kijk op de (wijk-)website voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Diaconale Noodhulp

ADVENTSKERK
9.30 uur   ds. N.A. Eygenraam

GROTE KERK
19.00 uur   Michaelsviering

JERUZALEMKERK
9.30 uur   ds. E. van ’t Slot, Zwolle
19.00 uur   ds. G.J. Codée

OOSTERKERK
10.00 uur   ds. I.P. Epema

OPEN KRING
9.30 uur   ds. A. Geerling (Maaltijd van de Heer)

SIONSKERK
10.00 uur   ds. H. Evers

STINSKERK
9.30 uur   ds. W.L. Andel, Oudega
19.00 uur   Avondontmoetingsdienst Westenhage

HOOFDHOF
9.30 uur   ds. E. Overeem, Leusden

LUTHERSE KERK
10.00 uur   ds. M. Jans

ANDERE DIENSTEN
ISALA                                            10.00 uur   dhr. M. Hermse
REHOBOTH                                     9.30 uur   dhr. K. Freriks
RIVIERENHOF                               10.00 uur   dhr. J. Knol, Zwolle
ZONNEHUIS                                  11.30 uur   mw. Z. Hazelhorst

2020-09-01T10:30:02+02:00