Zondag 6 maart

Zondag 6 maart

Datum: 06-03-2022

diensten via internet en weer in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Zending / GZB

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. J.T. Tissink (gezinszondag)

GROTE KERK
17.00 uur dhr. R. Kanning en mw. G.C. van Stappen-Ormel (Vesper)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
17.00 uur ds.  H. de Jong, Kampen

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. H Evers (kinderdienst)

STINSKERK
10.00 uur ds. G.C. van Rheenen (Doopdienst)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. H. Bouma, Kampen (verhaaldienst)

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur D. Zantingh
ISALA 10.00 uur voorlopig alleen via patiënten-TV
REHOBOTH 10.00 uur ds. P. van Veen, Harderwijk
RIVIERENHOF 10.30 uur dhr. J. Mulder
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. P.F. de Boer (Heilig Avondmaal)

2022-02-28T12:40:37+01:00