Zondag 6 juni

Zondag 6 juni

Datum: 06-06-2021

diensten via internet en soms weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Stille armoede

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam (Schrift en Tafel)

GROTE KERK (locatie Oosterkerk)
19.00 uur Michaëlsviering, ds. N.A. Eygenraam

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée (viering Heilig Avondmaal)
16.00 uur ds. M. Visser, Nunspeet (dovendienst met Heilig Avondmaal)
19.00 uur ds. G.J. Codée (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

OOSTERKERK
10.00 uur ds. J.T. Tissink (doopdienst)

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (slotdienst)

STINSKERK
9.30 uur mw. L. Brugmans, Zwolle
19.00 uur voorlopig geen dienst ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J.M. Rohaan (maaltijd van de Heer)

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. L. van Houte,

ANDERE DIENSTEN
BERKUMSTEDE voorlopig geen diensten
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur R. Roukema
ISALA 10.00 alleen digitaal op de TV van het ziekenhuis (kanaal 40)
REHOBOTH 9.30 uur ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
RIVIERENHOF tot nader order geen diensten
ZONNEHUIS voorlopig geen diensten

2021-05-31T15:30:51+02:00