Zondag 6 februari

Zondag 6 februari

Datum: 06-02-2022

diensten via internet en weer in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Werelddiaconaat

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. J.T. Tissink

GROTE KERK (website)
17.00 uur dhr. H. Steenbergen en mw. G.C. van Stappen-Ormel (Vesper)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
17.00 uur ds. C.H. Hogendoorn, Lelystad

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema

OPEN KRING
9.30 uur ds. A. Zweers, Zwolle

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (doopdienst)

STINSKERK
10.00 uur ds. G. Labooy, IJsselmuiden

HOOFDHOF
10.00 uur ds. J. Visser, Ermelo

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur R. Roukema (Sainte Cène)
ISALA 10.00 uur voorlopig alleen via patiënten-TV
REHOBOTH 10.00 uur ds. K de Graaf, Kallenkote
RIVIERENHOF 10.30 uur ds. M. Hukubun (Heilig Avondmaal)
ZONNEHUIS 11.30 uur dhr. K. Fredriks

2022-02-03T14:55:50+01:00