Zondag 6 december

Zondag 6 december

Datum: 06-12-2020

diensten via internet en in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte:  Jeugddiaconaat

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. C. Baljeu

GROTE KERK
17.00 uur Michaëlsviering (Vesper)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée (voorbereiding Heilig Avondmaal)
17.00 uur ds. J. Boer, Nunspeet

OOSTERKERK
10.00 uur ds. E. Urban (doopdienst)

OPEN KRING
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam

SIONSKERK
10.00 uur ds. R. van Putten (Heilig Avondmaal, aan tafel)

STINSKERK
10.00 uur dhr. J. Knol, Zwolle
(geen avondontmoetingsdienst Westenhage i.v.m. corona)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. P. Dekker, Wierden

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M. Overbosch-Mielke

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur R. Roukema
ISALA (geen dienst i.v.m. corona)
REHOBOTH (geen dienst i.v.m. corona)
ZONNEHUIS (geen dienst i.v.m. corona)

2020-12-03T10:38:44+01:00