Zondag 5 maart 2023

Zondag 5 maart 2023

Datum: 05-03-2023

(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie)

Doelcollecte: Zending / GZB

ADVENTSKERK
10.00 uur dhr. D.J. Steenbergen (gezinsdienst)

GROTE KERK (zie website)
17.00 uur Michaëlsviering, ds. E. Jonker

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
17.00 uur ds. Barth, Barneveld

OOSTERKERK
10.00 uur ds. R. den Hertog

OPEN KRING
9.30 uur pastor H. Schoorlemmer, Zwolle

SIONSKERK
10.00 uur ds. C. Baljeu

STINSKERK
10.00 uur ds. G.C. van Rheenen (Doopdienst)

HOOFDHOF
10.00 uur mw. Mr. P.L. Hellinga, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. C. van Dam

ANDERE DIENSTEN:

ISALA 10.00 uur mw. T. Sloot
REHOBOTH 10.00 uur ds. E.A. Knoeff, Zwartsluis
RIVIERENHOF  geen dienst
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. P.F. de Boer (Heilig Avondmaal)

2023-02-21T08:55:52+01:00