Zondag 4 juli

Zondag 4 juli

Datum: 04-07-2021

diensten via internet en weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Jeugddiaconaat

ADVENTSKERK
9.30 uur dhr. D.J. Steenbergen, Zwolle

GROTE KERK (locatie Oosterkerk)
19.00 uur Susanna Bloem (Zomervesper)

JERUZALEMKERK
9.30 uur prop. J. Mulder, Rouveen
19.00 uur ds. G.J. Codée

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (Heilig Avondmaal)

STINSKERK
9.30 uur ds. G. de Goeijen, Den Ham
19.00 uur voorlopig geen dienst (Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J.M. Rohaan

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur L. van Hilten
ISALA 10.00 uur Th. Sloot
REHOBOTH 09.30 uur dhr. G. van Vulpen, Zwolle
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. B. Dingjan – Willemse, Zwolle
ZONNEHUIS volgens vermelding op familienet

2021-06-21T13:47:48+02:00