Zondag 4 december 2022 (2e Advent)

Zondag 4 december 2022 (2e Advent)

Datum: 04-12-2022

Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie)

Doelcollecte: Jeugddiaconaat

ADVENTSKERK
9.30 uur ds.  I.P. Epema (gezinszondag)

GROTE KERK (zie website)
17.00 uur Vesper

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée (voorbereiding Heilig Avondmaal)
17.00 uur ds. G.H. Molenaar, Genemuiden

OOSTERKERK
10.00 uur ds. C. Baljeu

OPEN KRING
9.30 uur ds. J.T. Tissink

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (doopdienst)

STINSKERK
10.00 uur ds. G.C. van Rheenen

HOOFDHOF
9.30 uur ds. K. van der Kamp, Kampen

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. J. Wiegers

ANDERE DIENSTEN

EGLISE WALLONNE 10:30 uur pasteur R. Roukema (Sainte Cene)
ISALA 10.00 uur overdenking via patiënten-TV
REHOBOTH 10.00 uur ds.  S. Bakker, Urk
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins, Zwolle
RIVIERENHOF 10.30 uur mw. C. Pilon

2022-11-24T11:44:42+01:00