Zondag 4 augustus

Zondag 4 augustus

Datum: 04-08-2019

Doelcollecte: Kledingbank Zwolle

ADVENTSKERK
9.30 uur   ds. J. Jonkmans, Zwolle

GROTE KERK
19.00 uur   Orgel-/Zomervesper

JERUZALEMKERK
9.30 uur   ds. M. Maas, Dordrecht
19.00 uur   ds. P. de Jager, Wilsum

OOSTERKERK
10.00 uur   ds. S. van der Zee

OPEN KRING
9.30 uur    mw. J. van der Zee (samen met Stinskerk)

SIONSKERK
10.00 uur   ds. M.J. Hukubun, Zwolle

STINSKERK
9.30 uur     dienst in Open Kring
19.00 uur   Avondontmoetingsdienst Westenhage

HOOFDHOF
9.30 uur   ds. W.P. Ferguson, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur   ds. P. Akerboom-Roelofs

ANDERE DIENSTEN
ISALA  10.00 uur   mw. Th. Sloot
REHOBOTH 9.30 uur   ds. J.H.N. Veldhuizen, Kampen
RIVIERENHOF 10.00 uur   dhr. K. Fredriks, Zwolle
ZONNEHUIS 11.30 uur        mw. L. Brugmans

2019-07-25T10:14:34+02:00