Zondag 31 juli

Zondag 31 juli

Datum: 31-07-2022

diensten via internet en weer in de kerk:
(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie)

Doelcollecte: Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle

ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk)
9.30 uur ds. N. Eygenraam

GROTE KERK (website: klik hier)
Geen viering wegens renovatie

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. B. de Leede, Amersfoort
19.00 uur ds. J. Harteman, Kampen

OOSTERKERK
Gezamenlijke dienst in Adventskerk

OPEN KRING (gezamenlijk met Stinskerk)
9.30 uur mw. A.J. Hofman, Kampen

SIONSKERK
10.00 uur ds. M. Hukubun, Zwolle

STINSKERK
gezamenlijk in Open Kring

HOOFDHOF
9.30 uur ds. R. Vissinga

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. N. van den Briel

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur overdenking via patiënten-TV
REHOBOTH 09.30 uur dhr. K. Fredriks, Zwolle
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. N.A. Eygenraam, Zwolle
RIVIERENHOF 10.30 uur dhr. J. Mulder

2022-07-05T11:42:02+02:00