Zondag 31 januari

Zondag 31 januari

Datum: 31-01-2021

diensten via internet en soms in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Onderhoud Orgels

ADVENTSKERK
(gezamenlijk in Oosterkerk)

GROTE KERK (locatie Oosterkerk)
17.00 uur Michaëlsviering , ds. J. Doelman

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
17.00 uur ds. H. de Jong, Kampen

OOSTERKERK (gezamenlijk met Adventskerk)
10.00 uur ds. J.T. Tissink

OPEN KRING
9.30 uur mw. J. van der Zee, Zwolle

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (ontmoetingsdienst)

STINSKERK
10.00 uur ds. G.C. van Rheenen (Heilig Avondmaal)
19.00 uur voorlopig geen dienst

HOOFDHOF
9.30 uur ds. A. Pietersma, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. J. Woltinge

ANDERE DIENSTEN
ISALA tot nader order geen diensten
REHOBOTH 10.00 uur ds. H. de Jong, Kampen
ZONNEHUIS voorlopig geen diensten

 

2021-01-27T14:28:38+01:00