Zondag 30 september

Zondag 30 september

Datum: 30-09-2018

Doelcollecte: Stille armoede

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. J.T. Tissink (Wind in de Zeilen-dienst)

GROTE KERK
16.30 uur Michaëlsviering, ds. M. van Beusichem

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. J.W. van Bart, Harderwijk (viering Heilig Avondmaal)
17.00 uur ds. J.W. van Bart, Harderwijk (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema (afscheid Rudie Altelaar)

OPEN KRING
9.30 uur ds. M. Jans, Studentenpastor Zwolle (morgengebed)
15.00 uur ds. F. Timmers, Rotterdam – Intrededienst ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers
16.00-17.30 uur Kliederkerk

STINSKERK
9.30 uur ds. W. Andel (afscheidsdienst)
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

HOOFDHOF
9.30 uur mw. P. Hellinga

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur mw. T. Sloot
REHOBOTH 10.00 uur dhr. M.R.J. Westerduin, Doorn
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. B.O. van de Loosdrecht

2018-09-05T11:26:15+02:00