Zondag 30 juni

Zondag 30 juni

Datum: 30-06-2019

Doelcollecte: Wijkkas

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. J.T. Tissink (ochtendgebed)
10.30 openluchtdienst ds. J.T. Tissink en dhr. D.J. Steenbergen (10.00 uur inloop met koffie)
Kleine Veerweg 7 (graag zelf mok en stoel meenemen)(WidZ / Gezin op zondag; openluchtdienst)
(Bij slecht weer dienst in de Adventskerk. Informatie op de site)

GROTE KERK
19.00 uur Michaëlsviering: vesper

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. K. van Meijeren, Ede (viering Heilig Avondmaal)
19.00 uur ds. K. van Meijeren, Ede (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema (doopdienst)

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. R. van Putten

STINSKERK
9.30 uur ds. G.C. van Rheenen (dopen)
19.00 uur (avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. W.P. Ferguson, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M. Diepenbroek

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur dhr. M. Hermse
REHOBOTH 9.30 uur dhr. G.S. Schutte, Zwolle
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga (Schrift en Tafel)

2019-06-24T16:56:48+02:00