Zondag 30 augustus

Zondag 30 augustus

Datum: 30-08-2020

diensten via internet (En soms ook weer diensten in de kerk. Kijk op de (wijk-)website voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Onderhoud kerkgebouwen

ADVENTSKERK
9.30 uur   ds. J.T. Tissink (doopdienst)

GROTE KERK
19.00 uur   ZomerVesper, ds. F. Bonda

JERUZALEMKERK
9.30 uur   ds. G.J. Codée
19.00 uur   ds. B. Jongeneel, Apeldoorn

OOSTERKERK
10.00 uur   ds. I.P. Epema (dopen)

OPEN KRING
9.30 uur   ds. E. Urban

SIONSKERK
10.00 uur   ds. R. van Putten (Heilig Avondmaal, lopend)

STINSKERK
9.30 uur   ds. G.C. van Rheenen (Heilig Avondmaal, lopend)
19.00 uur   (geen avondontmoetingsdienst Westenhage i.v.m. corona)

HOOFDHOF
9.30 uur   ds. J.M. Rohaan (Maaltijd van de Heer)

LUTHERSE KERK
10.00 uur   ds. T.K. van Dam

ANDERE DIENSTEN
BERKUMSTEDE                             geen dienst i.v.m. corona
EGLISE WALLONNE                     10.30 uur   pasteur R. Roukema
ISALA                                               geen dienst i.v.m. corona
REHOBOTH                                   geen dienst i.v.m. corona
ZONNEHUIS                                  geen dienst t/m 31 augustus ivm Corona

 

2020-07-07T14:20:50+02:00